Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY112 Sağlık Sosyolojisi 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; sağlığın temel belirleyicileri olarak toplumsal/sosyal faktörlerin ortaya konulması, toplumsal faktörler ile sağlık, hastalık, sağlık hizmetleri ve tıp arasındaki ilişkinin sosyolojik bir bakış açısı ile analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. sağlık ve hastalık kavramının tanımlayabilir
  2. sağlık ve hastalığın sosyal süreçlerle ilgisini kavrar
  3. sağlık ve hastalık kavramlarının kültürle ilişkisini tanımlayabilir
  4. sağlığın toplumsal belirleyicilerini analiz edilebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cirhinlioğlu, Z. (2012). Sağlık sosyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
Adak, N. Ö. (2002). Sağlık Sosyolojisi, Kadın ve Kentleşme. Birey Yayıncılık.
Sarı, Ö., & Atılgan, G. (2012). Sağlık sosyolojisi: hastalık ve sağlığa ilişkin kavramsal tartışmalar. Konya: Karatay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık sosyolojisinin çalışma alanı, Sağlık ve hastalık kavramları, Sağlık ve hastalığın kültürle ilişkisi Sağlığı etkileyen faktörler: sağlık belirleyicileri, aile ve sağlık, yaş, medeni durum ve sağlık, toplumsal cinsiyet ve sağlık, sınıf, meslek/çalışma ve sağlık, eğitim, yaşam tarzı ve sağlık, çevre, inanç, hukuk ve sağlık, barınma, gıda, beslenme ve sağlık, hasta hakları, organ bağışı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları
2.Sağlık ve hastalık kavramları
3.Sağlık ve hastalığın kültürle ilişkisi
4.Sağlığı Etkileyen Faktörler: Sağlık Belirleyicileri
5.Aile ve Sağlık
6.Yaş, Medeni Durum ve sağlık
7.Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
8.ARA SINAV
9.Sınıf, Meslek/Çalışma ve Sağlık
10.Eğitim, Yaşam Tarzı ve Sağlık
11.Çevre, İnanç, Hukuk ve Sağlık
12.Barınma, Gıda, Beslenme ve Sağlık
13.Hasta hakları
14.Organ Bağışı
15.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam50