Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY213 İş Hukuku 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı iş hukukun hukuk düzeni içerisindeki yerinin ve öneminin anlaşılması ve kavranması, iş hukuku düzenlemelerinin ve temel kavramlarının incelenmesi, iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin öğrenci tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. İş hukuku ile ilgili kavramları tanımlayabilir
  2. Sözleşme ve türlerini tanımlayıp, açıklayabilir.
  3. Bildirimli ve bildirimsiz fesih türlerini açıklayabilir.
  4. Çalışma ve dinlenme saatleri ile işçinin bu konudaki hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir
  5. İşçinin ve işverenin karşılıklı hak borçlarını açıklayabilir.
  6. Sendikaya üye olmayı, üyelikten ayrılmayı ve sendikal haklarını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Basındaki ve internetteki iş hukuku ile ilgili meselelerin takip edilmesi ve yorumlanmasına çalışmak gerekir. İ
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tunçer, Polat; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bursa, Ekin Yay., 2016.Sümer, Haluk Sadi; İş Hukuku, Ankara, Seçkin Yay., 2017.Süzek, Sarper; İş Hukuku, İstanbul, Beta Yay., 2012.Demircioğlu, Murat ve Tankut Centel; İş Hukuku, 19. Baskı, İstanbul, Beta Yay., 2016.Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 25. Baskı, İstanbul, Beta Yay., 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1- İş Hukuk ile ilgili temel kavramlar, 2- İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi3- İş Hukukunun Özellikleri, 4- İş Hukukunun Kaynakları, 5- İş Sözleşmesi ve Sözleşme Türleri6- İş sözleşmesinin feshi7- İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları8- Ücretler9- Çalışma süreleri10- Dinlenme Süreleri11- İş Sağlığı ve Güvenliği.12- Sendikalar Hukuku: Sendika kavramı ve türleri13- Sendikal faaliyetler14- Toplu İş Sözleşmesi hukuku
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. İş Hukuk ile ilgili temel kavramlar,
2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
3. İş Hukukunun Özellikleri,
4.İş Hukukunun Kaynakları,
5. İş Sözleşmesi ve Sözleşme Türleri
6. İş sözleşmesinin feshi
7.İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
8.Ara Sınavı
9.Ücretler
10. Çalışma süreleri
11. Dinlenme Süreleri
12.Sendikalar Hukuku: Sendika kavramı ve türleri
13.Sendikal faaliyetler
14.Toplu İş Sözleşmesi hukuku
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam50