Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencinin sosyal güvenlik kavramı, uygulamaları ve sosyal güvenlik hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel sosyal güvenlik kavram ve ilkelerini kullanma
  2. Karmaşık sosyal güvenlik mevzuatını doğru anlama ve doğru uygulama
  3. İş hayatında bilinçli sigortalı/sigorta ettiren kişiler ve bilinçli hukukçular olarak faaliyet gösterme
  4. İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri sosyal güvenlik hukuku sorunlarını çözebilme
  5. Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yazılı ve görsel medya ile İnternet'ten sosyal güvenlik haberlerinin takip edilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tunçer, Polat, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 3. Baskı, Ekin Yay., Bursa, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal güvenlik kavramı, Sosyal güvenlik boyutları ve uygulamaları, Sosyal Güvenlik Sisteminin TarihçesiTürk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Kurumu,Sosyal Sigortalar (4/a, 4/b, 4/c)Kısa vadeli sigorta hükümleri Geçici ve kısa vadeli iş görmezlik ödeneği,Uzun vadeli sigorta hükümleriKamu Görevlilerine ilişkin hükümlerİsteğe bağlı sigorta hükümleri,Genel Sağlık Sigortası ,Sigorta Primleriİşsizlik Sigortası
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik
2.Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri,
3.Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform
4.Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi
5.Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler
6.Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası)
7.Sosyal sigorta türleri (hastalık sigortası)
8.Ara sınav
9.Sosyal sigorta türleri (malullük sigortası)
10.Sosyal sigorta türleri (yaşlılık ve ölüm sigortası)
11.İşsizlik sigortası
12.Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası
13.Bireysel emeklilik
14.Sosyal yardım ve sosyal hizmetler
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma7214
Soru-Yanıt7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam55