Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY114 Yazışma Teknikleri 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yazışma tekniklerini ve Resmi Yazışma kurallarını öğretmek, Bu dersi başarı ile tamamlayan her öğrenci, klavyeye bakmadan on parmak metodlu yazı yazmayı öğrenir. İş Mektuplarını ve Resmî yazışma kurallarını öğrenir ve kuralına uygun şekilde yazar. Bilgisayarda Özgeçmiş hazırlar. Tez hazırlama ve yazma bilgi ve becerisi kazanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Polat TUNÇER
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler klavyeye bakmadan on parmak metodlu yazmayı geliştirir.
  2. İş Mektuplarını öğrenir. TSE standartlarına göre Blok ve Ortalama mektupları yazar
  3. Resmî yazışma kurallarını öğrenir ve kuralına uygun şekilde resmî yazışmaları yazar.
  4. Özgeçmiş bildirimi yazmayı öğrenir ve bilgisayarda kendi CV’sini hazırlar.
  5. Alfabetik dizinleme, Bibliyografya, dipnotlar ve alıntıların yazılması kurallarını öğrenir ve uygular.
  6. Tez yazma kurallarını öğrenir ve bir tezi tüm detayları ile şekillendirerek yazar.
  7. Düşünüleni ve söyleyeni hızlı ve yanlışsız olarak klavyeye bakmadan yazar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hakan Koç ve Menekşe Tarhan Öztoprak, Yazışma Teknikleri, 2. Baskı, Ankara, Seçin Yay.,
Ceyhun Parıldar ve Mehmet Altınöz, Yazışma Teknikleri, Ankara, Nobel Yay., 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yazışmaların Nitel Özellikleri Yazışma İlkeleri İş Yazılarında Etkinlik Yazışmalarda Dil Bilgisi ve İmla Kuralları Etkili Yazma ve Yazım Kurallar De, Da Bağlacının Yazılış Ki Bağlacının Yazılışı Mı, Mi, Mu, Mü Soru Ekinin Yazılışı Düzeltme İşareti Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler Ayrı Yazılması Gereken Kelimeler Büyük Harflerin Yazımı: Sayıların Yazımı. Noktalama İşaretleri Yazışmalar: Dilekçe, Tıbbi Raporlar Sağlık Kurulu Raporları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.(TİCARİ YAZILAR) İŞ MEKTUPLARI:- Kurallar - Sayfa yapısı – Türleri - Şekillendirme- Blok mektup yazma çalışmaları
2.Blok mektup yazma çalışmaları (konu devamı)
3.Ortalama mektup yazma çalışmaları
4.RESMÎ YAZILAR:a) Yönetmeliğin tanıtılmasıb) Sayfa düzeni ve yazma kuralları
5.c) Resmî yazıların yazılması
6.d) Resmî yazı yazma uygulamaları
7.ÖZEL YAZILAR:- Özel Mektuplar (Tebrik/Teşekkür/Teselli mektupları),- Özgeçmiş yazma
8.ARA SINAV
9.ALFABETİK DİZİNLEME, BİBLİYOGRAFYA YAZMAÇALIŞMALARI
10.DİPNOTLAR VE ALINTILARIN YAZILMASI
11.TEZ YAZMA ÇALIŞMALARI:a) Tez yazım kurallarının incelenmesib) Bilgisayarda yazma- Dış kapak sayfası, - İç Kapak sayfası, - Önsöz
12.- Özet - Abstrak - İçindekiler - Tablolar- Şekiller - Kısaltmalar - Giriş
13.- Metin-gövde kısmı - Kaynakça bölümü- Teşekkür sayfalarını yazma çalışmalar
14.KOMPOZİSYON ÇALIŞMALARI:Düşünüleni ve söyleyeni yazma çalışmaları
15.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam55