Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY221 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetler 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, sosyal hizmet mesleğini tanımaları ve sağlık kurumlarında ayaktan ya da yatarak tedavi alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal hizmet mesleğini tanır.
  2. Tıbbi sosyal hizmet yaklaşımlarını bilir.
  3. Sağlık kurumlarında sosyal hizmetin önemini kavrar.
  4. Farklı hasta gruplarına sosyal hizmet yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Duyan V, Sayar Ö Ö, Özbulut M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak Öncü Basımevi. Ankara.
Özden, S A; Özcan, E. (2017). Tıbbi Sosyal Hizmet. Nobel Yayınları. Ankara.
Duyan, V. (2003). Hastaların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümleri Odağında Tıbbi Sosyal Hizmet. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 39-44.
Beyazova, U., ve Şahin, F. (2007). Çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşımda hastane çocuk koruma birimleri Derleme. Türk Pediatri Arşivi, 42(11).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Hizmet Nedir?, Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?, Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi, Tıbbi Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi, Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet, Hastane Ortamında Sosyal Hizmet, Yaşlı Hastalarda Sosyal Hizmet, Onkoloji Hastalarında Sosyal Hizmet, Diyaliz Hastalarında Sosyal Hizmet, Bağımlılık ve Sosyal Hizmet, Acil Servis Hizmetlerinde Sosyal Hizmet, Evde Bakım Uygulamalarında Sosyal Hizmet, Tıbbi Sosyal Hizmet ve Etik
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal Hizmet Nedir?
2.Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?
3.Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi
4.Tıbbi Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi
5.Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet
6.Hastane Ortamında Sosyal Hizmet
7.Yaşlı Hastalarda Sosyal Hizmet
8.Onkoloji Hastalarında Sosyal Hizmet
9.ARA SINAV
10.Diyaliz Hastalarında Sosyal Hizmet
11.Bağımlılık ve Sosyal Hizmet
12.Acil Servis Hizmetlerinde Sosyal Hizmet
13.Evde Bakım Uygulamalarında Sosyal Hizmet
14.Tıbbi Sosyal Hizmet ve Etik
15.FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam50