Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY316 Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları 927001 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hastalık ve ölüm nedenlerinin, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmeleri için gerekli olan, hastalıkların uluslararası sınıflama tanımlamalarının ve de ICD-10 bazlı sınıflandırma kavramlarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US
Öğrenme Çıktıları
  1. ICD sınıflama sistemlerini tanımlamak, ICD 8, ICD 9, ICD - 10 çeşitlerini açıklamak
  2. ICD-10 sınıflama yapısını, özel tabulasyon listelerini, sınıflandırma ailesini tanımlamak
  3. ICD-10 uzmanlığa dayanan uyarlamalar, hastalıkları kodlama bilgileri düzeylerini tanımlamak.
  4. Alfabetik İndeksin Düzenlenmesi, yapısı, temel kodlama tekniklerini tanımlamak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BALCI, Ali Erkan; Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması, ICD KLİNİK KODLAMA (Basılmamış Ders Kitabı) Sağlık Bakanlığı, Hastalıklar ve Sağlık Problemlerinin Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırılması , Onuncu Yenilenme, 3Cilt, Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sınıflandırmanın Gelişmesi, Yedinci ve Sekizinci Revizyonlar, Dokuzuncu Revizyon, Onuncu Revizyon, Afabetik Dizinin Kullanılması, Düzenlenme Biçimi, Hastalık İsminden Sonra Kullanılan Parantezler, Tanı Birliği ICD 8 ve 150 Başlıklı A Listesinin ICD 10 `daki Revizyonu, ICD 9 CM, ICD-10 un Hazırlanması, ICD-10 Sınıflama Yapısı, Özel Tabulasyon Listeleri Sınıflandırma Ailesi, Birinci Basamağın Uluslar arası Sınıflandırması, (ICPC-2-R), ICD-10 Uzmanlığa Dayanan Uyarlamalar, ICD-O (Onkoloji), ICD-DA Diş Hekimliği ve Stamoloji, ICD-NA (Noroloji) Hastalıkların Kodlanması, Doğru Kodlanan Veriler, Doğru Kodlanmış Veri Kullanıcıları, Kodlama Bilgileri, NOS ve NEC (BŞT ve BYS), Parantez, Köşeli Parantez, Başlıklarda VE Kullanımı,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sınıflandırma
2.ICD 8 Sınıflandırma Sistemi
3.ICD 8 ve 150 Başlıklı A Listesinin ICD 10 `daki Revizyonu, ICD 9 CM
4.ICD-10 un Yapısı
5.ICD-10 Sınıflama Yapısı,
6.Özel Tabulasyon Listeleri
7.Sınıflandırma Ailesi,
8.Ara Sınav
9.Hastalıkların Uluslararası İsim Listesi
10.ICD-10 un Kullanılması
11.Çift Kodlama Sistemi
12.ICD-10-AM, ICD-10-AM ın Tanımı, ICD-10-AM a Giriş, ICD-10-AM ın Geliştirilmesi, ICD-10-AM in Beş Cildinin İçerdiği Bilgiler,
13.ICD-10-AM de Hastalık Sınıflandırması (1. Ve 2. Cilt), ICD-10-AM de Hastalık Sınıflandırmasının Temel Yapısı ve İlkeleri, 1.Cilt- Hastalık Listesi, ICD-10-AM de Prosedür Sınıflandırması nın Temel Yapısı ve İlkeleri,
14.ICD-10-AM Kitabının Kullanımına İlişkin Bilgiler, Bölümlerde Standardın Numaralandırma Sistemi, Alfabetik Dizin, Alfabetik İşlem Dizininde Kullanılan Yazım Kuralları, Sıra, Blok Numaraları, Ana Terimler, Tanımlamalar, Kodu Atlayın, Eponimler,
15.Genel Tekrar
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt8216
Toplam47