Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SAY318 Sağlık İletişimi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık iletişimine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak. Farklı alanlardaki sağlık iletişimi uygulamalarını hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık iletişimi kavramı ve disiplinlerarası olarak sağlık iletişiminin önemini açıklayabilir.
  2. Sağlık iletişiminin özellikleri, faaliyet alanlarını tanımlayabilir
  3. Sağlık sorunlarının çözümünde Sağlık iletişiminin önemini belirtir.
  4. Sağlık iletişimi kuram ve modellerini açıklayabilir
  5. Sağlık iletişiminde kitle iletişim araçlarının etkilerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çınarlı, İ. (2008). Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayınları
Okay, A. (2007). Sağlık İletişimi, İstanbul: MediaCat Yayınları.
Tabak, R.S. 2003. Sağlık İletişimi. İstanbul.Literatür Yayıncılık.
Thomas, R. K. (2006). Health communication. New York, NY, USA, Springer.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık İletişimine Giriş, Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi, Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri, Sağlık İletişiminde Kurumsal İletişim, Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim, Sağlık davranışı, Farklı Hasta Gruplarıyla İletişim, Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi , Medya ve Sağlık, Sağlık İletişimi Kampanyaları, Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular, Riskve Kriz İletişimi, Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular, Kurumsal Kimlik, İmaj, İtibar, Sağlık İletişimi ve sosyal medya
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık İletişimine Giriş
2.Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi,
3.Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
4.Sağlık İletişiminde Kurumsal İletişim
5.Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim
6.Sağlık davranışı
7.Farklı Hasta Gruplarıyla İletişim
8.VİZE
9.Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler
10.Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi
11.Medya ve Sağlık,
12.Sağlık İletişimi Kampanyaları
13.Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular, Riskve Kriz İletişimi
14.Sağlık İletişimi ve sosyal medya
15.FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma428
Gözlem428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Okuma14228
Toplam100