Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Malzeme endüstrileri ve Metalurjik endüstrilerde kirlenme kaynakları ve kirlilik türlerinin tanıtılması,2.Sanayi tesisinde atık araştırması kabiliyetinin kazandırılması,3.Endüstride atık azaltma ve geri kazanma düşüncelerinin geliştirilmesi,4.İlgili mevzuatın tanıtılması,5.Temel metalürjik ve malzeme endüstri türlerine göre arıtma alternatiflerininkavratılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Metalurjik faaliyetler ve bunların doğuracağı atık biçimleri ve bunlarınkontrol yöntemlerini bilir
  2. 2. Problem çözmede tüm seçenekleri göz önüne alarak teknik/ekonomikolarak değerlendirme bilgi birikimi edinir
  3. 3. İlgili mevzuatı problem çözmede ve yorumlamada kullanma becerisikazanır,
  4. 4. Konuyla ilgili yenilikleri takip etme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: İ. Sönmez (2018), Metalurjik Atıklar ve Çevre Ders Notu,Önerilen Kaynaklar: J.L. Pavoni, J. E. Heer, D.J. Hagerty Handbook of Solid Waste Dispos
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Metalurjik Temel İşlem ve Prosesler, Kirlenme Türleri ve Kaynakları,Kirlenme Tespit Yöntemleri, Atık Azaltma ve Enerji Tüketimi Azaltma,Tehlikeli ve Toksik Atıklar, Metalurjik Endüstriyel Sıvı ve Katı Atıklar,Metalurjik Endüstriyel Gaz ve Toz Atıklar, İlgili Mevzuat, Çevreye DostGeri Kazanma Faaliyetinin Tespitinde Kıstaslar, Metal Geri KazanımTesisleri, Metal Ana Üretim Endüstrisi, Metal Malzeme Üretim Endüstrisi,Metal Son İşlemleri Endüstrisi, Ametal Malzemelerin Geri Kazanılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin İçeriği ve Amacı, Genel Kavramlar
2.Atık Yönetimi, Mevzuat, Risk Yönetimi.
3.Metalurjik Katı Atık, Atık Su ve Atmosfer Kontrol Yönetmelikleri.
4.Metalurjik Atık ve Hurda Çeşitleri.
5.Metalurjik Atıkların Ekonomik ve Çevresel Etkileri.
6.Metal Türü, Ağır Metal Kavramı, Ağır Metallerin Ekolojik ve Biyolojik Etkileri, MetalToksikolojisi. Metal Zehirliliği ve Ağır Metal Kavramı
7.Geri Dönüşümün Ekonomik ve Çevresel Katkıları. Katı Atık Yönetmeliği.
8.Ara Sınav
9.Demir-Çelik Endüstrisindeki Atıklar ve Geri Dönüşümleri.
10.Alüminyum Esaslı Hurda ve Atıklar
11.Bakır Hurda ve Atıkları.
12.Çinko Esaslı Hurda ve Atıklar.
13.Otomotiv Hurdaların Geri Dönüşümü.
14.Pillerin, Elektronik Atıklar, Camlar ve Plastiklerin geri dönüşümü.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Proje Tasarımı /Yönetimi15656
Rapor12828
Toplam131