Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Alaşım yapma teorileri, alaşımların yapısal elemanları2. Atomik yapı, Alaşımların kristal yapısı3. Alaşımlama teorileri4. Katı eriyik alaşımları. Sınırlı çözelti alaşımları. Ara çözelti alaşımları. Yeralan katı çözelti alaşımları.5. Yarı kararlı fazlar, intermetalik bileşikler, kovalent bileşikler6. Alüminyum alaşımları ve hazırlama teknikleri, bakır esaslı alaşımlar ve hazırlama teknikleri, çinko alaşımları ve diğer demir dışı alaşımlandırıcı sistemler (Magnezyum, Nikel, Titanyum, v.b.)
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Metal alaşımların üretim ve geri dönüşüm ekonomisi
  2. İntermetalik bileşikler
  3. Demir dışı metal ve alaşımlarının tasarımı
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Wolfgang Pfeiler (Editor), Alloy Physics: A Comprehensive Reference Wolfgang Pfeiler (Editor) ISBN: 978-3-527-31321-1, Wiley, July 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu ders, alaşım ve alaşımlama konusuna giriş yapmaktadır. Derste işlenecek diğer konular, alaşım, atomik yapı, periyodik tablo, metallerde kimyasal bağ teorilerinin uygulanması, valans bağı, metal ve alaşımlarında kimyasal bağlanma, metalik alaşım teorileri, intermetalik fazların kristal yapıları ve boyut analizi, alaşım standartları ve uygulamaları, alüminyum, bakır, çinko, titanyum ve nikel alaşımlarıdır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atomik yapı ve periyodik tablo
2.Metalik alaşım teorileri
3.Metalik alaşım teorileri
4.İntermetalik fazların Kristal yapıları ve boyut analizi
5.Alaşımlarda mikroskobik faz dengesi
6.Alaşım standartları ve dünyadaki uygulamaları
7.Ergimiş alüminyum hazırlama yöntemleri ve alüminyum alaşım ergitme denemeleri
8.Alüminyum alaşımları ve endüstrideki uygulamaları
9.Arasınav
10.Bakır ve bakır alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
11.Çinko ve çinko alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
12.Magnezyum ve magnezyum alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
13.Titanyum ve titanyum alaşımları hazırlama teknikleri ve endüstrideki uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Ev Ödevi5525
Toplam125