Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMBM433 Casting Technology (TS 6) 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere döküm yöntemlerini, döküm kalıp tasarımı prensiplerin ve hesaplarını öğretmek, dökümlerin katılaşması esnasında doğabilecek sorunları ve giderme yollarını anlatmak, dökümcülükte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç Dr. Sevim Alışır
Öğrenme Çıktıları
  1. Dökümle ilgili temel kavramları, döküm yöntemlerini ve döküm araç ve gereçlerini öğrenirler. Dökümde ortaya çıkabilecek problemleri tanımlar ve çözüm yollarını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Aran, A. 1989; Metal Döküm Teknolojisi, İTÜ yayınları, No:1395[2] Ersümer, A. 1986; Demir Dökümü, Birsen kitabevi, No:9, İstanbul,[3] Arslan, F., 2006, Döküm Ders Notları, Trabzon
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Katılaşma, çekirdeklenme, Kritik çekirdek boyutu, tane yapısı ve soğutmanın etkisi
2.Alaşımlarda katılaşma, alaşımların faz diyagramları, ötektik bileşim ve özellikleri
3.Mikrosegregasyon,oluşumu ve önlemek için neler yapılabilir
4.Yönlendirilmiş katılaşma.Çıkıcı ve besleyiciler, Yolluk tasarımı, soğutucu plakalar.
5.Bernoulli deklemi, debi ve katılaşma süresi hesabı
6.Döküm sıcaklığının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar ve gaz çözünürlüğünün döküm yapısı üzerine etkisi
7.Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan kalıp bileşenlerinin döküm yapısına ve mekanik özelliklere etkileri
8.Kum kalıba döküm yöntemleri, özelikleri avantaj ve dez avantajları
9.Arasınav
10.Kum kalıba döküm yöntemleri, özelikleri avantaj ve dez avantajları,
11.Öğrenci Sunu 1 Döküm yöntemleri,
12.Öğrenci Sunu 2 Metal eritme fırınları
13.Öğrenci Sunu 3 Döküm kusurları ve kalite kontrol
14.Teknik gezi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz18
Derse Katılım143
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması11515
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Rapor155
Toplam122