Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMBM434 Modelling And Simulation In Materials Science (TS 7) 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Malzemelerle ilgili güncel modelleme ve simulasyon metodları ve programları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNANÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Moleküler Modelleme ve Simulasyon Metodları Hakkında Bilgi sahibi olmak
  2. Simulasyon Programları ve Kullanımları, Simulasyonların İstatiksel Veri Analizi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)D. Raabe. “Computational materials science”, Wiley-VCH, 1998. 2) A. Leach, “Molecular Modelling: Principles and Applications”, Prentice Hall, 2001.3) K. Varga, J.A. Driscoll, Computational Nanoscience: Applications for Molecules, Clusters, and Solids” Cambridge University Press, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Moleküler Modelleme, Moleküler Dinamik Simulasyonu, Kuvantum Mekanik Hesaplamalar, Simulasyon Programları ve Kullanımları, Simulasyonların İstatiksel Veri Analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Moleküler Modellemede temel kavramlar
2.Moleküler Mekanik Metotlar
3.Sınırlı ve sınırsız Hartree-Fock metodu
4.Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi
5.Moleküllerin geometrik yapılarının oluşturulması ve optimizasyonu
6.Moleküler Dinamik
7.Sistem Optimizasyonu ve simulasyonun uygulanması
8.Simulasyon verilerin istatiksel analizi ve yorumlanması
9.Ara Sınav
10.Nanoparçacıkların Simulasyonu
11.Karbon Nanotüplerin Modellenmesi
12.Mekanik özelliklerin belirlenmesi için uygulamalar
13.Simulasyon Programlarına Giriş
14.Proje Sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Proje Hazırlama14141
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam125