Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM413 Kalite Kontrol (TS-6) 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Müşteri tarafından belirlenen kalite standartlarına üretim işlemleri süresince ve sonrasında ne ölçüde uyulduğunun belirlenmesi konusunda Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Fakülte öğretim üyesi
Öğrenme Çıktıları
  1. Kontrol grafiklerini kullanarak süreç kararlılığını belirleyebilir.
  2. Müşteri spesifikasyonlarına göre süreç yeterliliğini belirleyebilir.
  3. Süreç sigma düzeyini hesaplayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Burnak N., Toplam Kalite Yönetimi “İstatistiksel Süreç Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi, 19972.Juran J.M. and Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill International Edition, 19933.Bircan H. and Özcan S., Excel Uygulamaları Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 20034. Juran J.M. and Godfrey A.B., Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill International Edition, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
Kabul Örneklemesi, Kontrol Grafikleri, Süreç Yeterlilik Analizi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar (Kalite, Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Örnekleme, ...)
2.Tanımlayıcı İstatistikler, İhtimal Dağılımları, Aralık Tahmini (Ortalama, Varyans, Oran, İki Ortalamanın Farkı).
3.Kabul Örneklemesi (Temel Kavramlar, Kabul Örneklemesinde Risk, İşletim Karakteristiği Eğrisi).
4.Tek Katlı Kabul Örneklemesi, Binom Nomografı Kullanılarak Tek Katlı Kabul Örneklemesinin Tasarlanması.
5.Kabul Örneklemesinde Maliyet, İki Katlı Kabul Örneklemesi.
6.Ortalama Örnek Sayısı Eğrisi, Grubb Tablolarını Kullanarak İki Katlı Bir Örnekleme Planının Tasarlanması.
7.Düzeltme/Arıtma Muayenesi, Ortalama Toplam Muayene, Dodge-Romig Tabloları.
8.Kontrol Grafikleri, Süreç Değişkenliği, Süreç Kontrolünde İstatistiksel Riskler.
9.Niceliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri.
10.Ara Sınav.
11.Kontrol Limitleri, Spesifikasyon Limitleri ve Doğal Tolerans Limitleri.
12.Niteliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri.
13.Süreç Yeterlilik Analizi.
14.Altı Sigma.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Quiz428
Derse Katılım14342
Ev Ödevi14570
Toplam125