Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM415 Mühendislik Ekonomisi (TS-6) 927006 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını öğrenciye vermektir. Bu derste öğrenciler mühendislerin karşılaştıkları karar verme ve problem çözme aşamalarında kullanabilecekleri ekonomik yöntemleri öğreneceklerdir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Fakükte öğretim elemanı.
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel ekonomi kavramları hakkında bilgi sahibi olunması.
  2. Üretim ve maliyet analizinin öğrenilmesi.
  3. Paranın zaman değerinin bilinmesi.
  4. Farklı finansal enstrümanları karşılaştırabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alim Işık, Mühendislik Ekonomisi, Birsen Yayınevi, 2005.Cassimatis, P. A concise Introduction to Engineering Economics, Prentice- Hall.Thuese, G.J. and Fabrycky, W.J. Engineering Economy, Prentice- Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/Yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/Yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/Yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/Yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel ekonomik kavramlar.
2.Mühendislik ekonomisine giriş.
3.Paranın zaman değeri.
4.Paranın zaman değeri.
5.Nakit Akış Diyagramları.
6.Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...).
7.Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...).
8.Alternatiflerim Mukayesesi.
9.Ara Sınav.
10.Amortisman hesaplamaları.
11.Yenileme analizleri.
12.Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi.
13.Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi.
14.Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Quiz428
Derse Katılım14342
Ev Ödevi14570
Toplam125