Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Metal bazlı mühendislik malzemelerinin sıvı-katı reaksiyonları (katılaşma) ile üretimlerini tasarlayabilme ve yapılarını kontrol edebilme bilgi ve becerisinin öğrencilere kazandırılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Metal bazlı mühendislik malzemelerinin döküm proseslerini ve yapılarını istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama, katılaşma ile ilişkili problemleri tanımlama, çözme ve yne katılaşma ile ilişkili deney tasarlama, yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini kazanırlar
  2. Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiyi sağlamak.
  3. Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özelliklerin ortaya konulması.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Sıvı metallerin yapısı, Ergime gizli ısısı, Katılaşma Termodinamiği, Homojen ve heterojen çekirdeklenme, Büyüme: düzlemsel, hücresel, dendritik cephelerde bağımsız büyüme, Tek fazlı alaşımlarda katılaşma, Yapısal aşırı soğuma, Denge dışı ve dengesel katılaşma, Çok fazlı alaşımlarda katılaşma (Al-Si alaşımları ve dökme demirlerin katılaşması), Dökümlerde Gazlar, Porozite Oluşumu, İnklüzyonlar, Döküm Yapıları, Segregasyon
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Katılaşma Nedir? Katılaşmanın Aşamaları: Çekirdekleşme - Homojen Çekirdekleşme, Homojen Çekirdek Oluşumunda Bir Sıvının Donması (Katılaşması) - -
2.Heterojen Çekirdekleşme, Büyüme: Saf Metaller- Pozitif Gradient, Negatif Gradient - -
3.Alaşımın Katılaşması: Dengeli Katılaşma, Dengesiz Katılaşma: a. Katıda Difüzyon Yok, Sıvıda Tam Karışım, b. Katıda Difüzyon Yok, Sıvıda Difüzyonel Karışım - -
4.Hücresel ve Dendritik Katılaşma, Ötektik Katılaşma - -
5.Peritektik Katılaşma, Chvorinov Denklemi, Akışkanlık - -
6.Çekilme Boşluğu, Besleme Kriteri, Besleme Kriteri Fonksiyonları, Besleme Mekanizmaları, Çekilme Boşluğu Morfolojileri - -
7.Ara Sınav - -
8.Porozite: Çekirdekleşme, Büyüme, Porozite Tipleri: Çekilme Boşluğu, Gaz Porozitesi - -
9.Poroziteyi Etkileyen Faktörler, Çift Film (Bifilm) Oluşumu - -
10.Besleme Mesafesine Çilin Etkisi, Çıkıcının Döküm Parçasına Bağlanması - -
11.Yolluk Dizaynı, Döküm Ağzının Dizaynı - -
12.Dikey Yolluk, Yatay Yolluk, Ara Yolluk - -
13.Parazit Hesapları, Çıkıcı Yeri ve Efektif Besleme Mesafesi - -
14.Öğrenci Sunumları - -
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım11414
Soru-Yanıt11010
Proje Hazırlama155
Proje Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Okuma155
Ev Ödevi11010
Toplam124