Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Isıl işlemin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak,2. Çeliğin ısıl işlemine alaşım elementlerinin etkisinin anlaşımasını sağlamak,3. TTT ve CCT diyagramlarını öğretmek,4. Isıl işlem ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi anlatmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Bölüm Öğretim Üyes
Öğrenme Çıktıları
  1. Fe-C faz diyagramını ve alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisini yorumlayabilir
  2. Isıl işlemin temel prensibini anlar
  3. Çeliklerde sertleştirici ve sertleştirmeyen ısıl işlemleri anlar ve yorumlar
  4. Isıl işlem ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir
  5. TTT ve CCT diyagramlarını kullanabilir
  6. Çökelme sertleşmesi ve uygulamalarını gerçekleştirebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
G. E. Totten (Ed.), Steel heat treatment: Metallurgy and Technologies”, Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2007.H.E. Boyer, Practical Heat Treating, (Fourth Edn.) A S M. Ohio, 1989.M.A. Topbaş, Isıl İşlemler, Prestij Basım-Yayın, 1993.K.Tülbentçi, Metallerin Isıl İşlemi (Fotokopi ile çoğaltılmış ders notu), 1995Sinha K. A., Ferrous physical metallurgy, 1989.Totten E. G., Steel heat treatment handbook, Marcel Dekker Inc., Newyork, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Fe-C faz diyagramı, alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi, östenitik dönüşüm, TTT ve CCT diyagramları, martenzitik dönüşümlerin temelleri, çeliğe su verme ve temperleme, yüzey sertleştirme, demir dışı metallerin ısıl işlemi, ısıl işlem hataları, çökelme sertleşmesi, ısıl işlem ekipmanları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fe-C faz diyagramını ve alaşım elementlerinin Fe-C faz diyagramına etkisi
2.Fe-C alaşımlar (çelikler ve dökme demirler)
3.Isıl işlemin temelleri
4.Su verme ve temperleme
5.Sertleşme yapmayan ısıl işlemler
6.Isıl işlemin mekanik özellikler ile ilişkisi
7.Isıl işlemin mekanik özellikler ile ilişkisi
8.Ara Sınav
9.TTT ve CCT diyagramları
10.Sertleştirilebilirlik ve sertleştirilebilirliği etkileyen faktörler
11.Yüzey sertleşme (alev ve indüksiyon sertleşmesi)
12.Yüzey sertleşme (alev ve indüksiyon sertleşmesi)
13.Çökelme sertleşmesi
14.Isıl işlem hataları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10440
Ev Ödevi13339
Toplam125