Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toz Metalurjisinin temel proseslerinden olan sinterleme ve yoğunlaştırma proseslerdeki teknolojik gelişmeleri üretim hızı, verimlilik, ürün kalitesi gibi faktörleri dikkate alarak incelemek Toz Metalurjisindeki temel bilgileri pekiştirmeyi sağlamak, günümüzde ve yakın gelecekte etkin olan ve yeni gelişmekte olan prosesleri tanıtmak.Sinterleme proseslerini ve sinterlemede karşılaşılacak problemleri tanıtmak.Proses-mikroyapı-özellik arasındaki ilişkiyi kurmak ve malzeme performansını geliştirmek için gerekli mesleki bilgiyi kazandırmak. Toz metalurjisinin yaygın endüstriyel uygulama alanlarını ve toz metalurjisi sektöründe karşılaşılan malzeme problemlerini tanımlama ve çözüm yollarını ortaya koymak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Ham madde-proses-ürün ilişkisini kurma ve geliştirme becerisi kazanır.
  2. Toz Metalurjisi üretim proses kademelerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazanır.
  3. Toz metalurjisi ürünlerinin final özelliklerinin nasıl belirlendiğini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Toz metalurjisi ve parçacıklı işlemler, TTMD, Ankara, 2.Powder metallurgy, Hand Boks, ASTM
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Metal tozların karakterizasyonu ve tozlarda mikroyapı kontrolüMekanik alaşımlama ve yoğunlaştırma, tam yoğunlaştırma prosesleri, presleme ve presleme teknolojilerindeki gelişmelerSinterleme prosesleri: Tanımlar, sinterleme teknikleri, sinterlemede karşılaşılan problemlerSinterleme ölçüm teknikleri: Yoğunlaştırma etkileri, yoğunluk, gözeneklilik, mikroyapı, numunede çekme ve şişme Katı faz sinterleme esasları: Sinterleme aşamaları, sinterlemede itici kuvvetler, malzeme(kütle) taşınım mekanizmasıKatı faz sinterlemesinde mikroyapı ve proses ilişkisi: Toz karekteristiği, gözenek ve tane yapısı, ısıtma hızı etkisi Sıvı faz sinterlemesi: Temel termodinamik ve kinetik faktörler, sistem karakteri, sıvı faz sinterleme aşamaları, infiltrasyon, çözünme ve yeniden çökelme aşaması, Sinterleme Atmosferleri, Toz metalurjisinde seri üretilen malzemeler Toz metalurjisinin endüstriyel uygulamalarına örnekler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Toz metalurjisinin tanımı ve amacı, avantaj ve dezavantajları, tarihçesi
2. Toz metalurjisinde temel prosesler. Metalsel tozların karakterizasyonu ve tozlarda mikroyapı kontrolü
3. Mekanik alaşımlama
4.Tam yoğuşlaştırma prosesleri ve presleme teknolojilerindeki gelişmeler
5.Sinterleme prosesleri, Sinterleme ölçüm teknikleri
6. Sinterleme prosesleri, Sinterleme ölçüm teknikleri
7.Toz üretim teknikleri, mekanik yöntemler, atomizasyon yöntemleri, Kimyasal, elektrokimyasal ve elektrolitik toz üretim yöntemleri
8.Toz üretim teknikleri, mekanik yöntemler, atomizasyon yöntemleri, Kimyasal, elektrokimyasal ve elektrolitik toz üretim yöntemleri
9.Ara sınav
10.Tozların hazırlanması (harmanlanması ve karıştırılması)
11.Toz presleme (kompaktlama) yöntemleri, rijit kalıpta presleme
12. İzostatik presleme (HIP, CIP), Ekstrüzyon, haddeleme, infiltrasyon, gevşek toz sinterleme
13. Sinterleme, sinterleme mekanizmaları
14.Toz metalurjisinin endüstriyel uygulamalarına çeşitli örnekler
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Ev Ödevi5525
Toplam125