Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM328 Refrakterler (TS 2) 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere refrakter malzemelerin özellikleri, türleri ve üretimi, monolitik refrakterler, izolasyon refrakterleri hakkında bilgi verilecektir. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda metallerin üretiminde kullanılan fırınlar tanıtılarak fırınların teknolojik tasarım açısından sınıflandırılması, fırın verimliliği, ısı kayıpları ve ısının geri kazanılması konuları incelenecektir. Fırın ve refrakterlerin çevreye olan etkileri verilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Fırınların endüstriyel uygulamalarda malzemelerin üretimindeki önemini açıklayabilmek
  2. Fırınları ve refrakterlerle ilgili temel kavramları tanımlayabilmek,
  3. Fırınlarda kullanılan refrakterlerin seçimi, üretimi ve kalite kontrolü konularını ana hatlarıyla tanımlamak
  4. Çeşitli sektörlerde kullanılan fırınların tasarımında dikkate alınacak parametreleri irdeleyebilmek
  5. Fırınlar ve refrakterlerden kaynaklanabilecek çevre sorunlarını tanımlayabilmek,
  6. Fırınlar ve refrakterlerle ilgili olarak verilen bir konuyu ve/veya endüstrideki bir uygulamayı inceleyerek yazılı ve sözlü olarak sunmak,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
1 Giriş, fırınlar ve kullanım alanları 2 Fırınların sınıflandırılması, dikey, yatay ve döner fırınlar 3 Fırın malzemelerinin seçimi ve üretimi 4 Ergitme, pişirme ve ısıl işlem fırınları, ısının geri kazanımı 5 Yüksek fırın, konverter, elektrik ark fırınları ve refrakterleri 6 Şekilli, şekilsiz ve prefabrik refrakterlerin üretimi ve özellikleri - Kısa sınav1 7 Ara sınav-1 8 Silika, şamot ve yüksek alumina esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri 9 Zirkon, karbon ve silisyum karbür katkılı refrakterlerin üretimi ve özellikleri 10 MgO, CaO, MgO-CaO, kromit, fosterit esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri 11 Fırın verimliliği, fırın tasarım metotları - Kısa sınav 2 12 Ara sınav-2 13 Fırınların kontrolu ve güvenlik, salınımlar ve çevresel etkileri - Ödev Teslimi 14 Öğrenci sunumları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, fırınlar ve kullanım alanları - -
2.Fırınların sınıflandırılması, dikey, yatay ve döner fırınlar - -
3.Fırın malzemelerinin seçimi ve üretimi - -
4.Ergitme, pişirme ve ısıl işlem fırınları, ısının geri kazanımı - -
5.Yüksek fırın, konverter, elektrik ark fırınları ve refrakterleri - -
6.Şekilli, şekilsiz ve prefabrik refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
7.Ara sınav - -
8.Silika, şamot ve yüksek alumina esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
9.Zirkon, karbon ve silisyum karbür katkılı refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
10.MgO, CaO, MgO-CaO, kromit, fosterit esaslı refrakterlerin üretimi ve özellikleri - -
11.Fırın verimliliği, fırın tasarım metotları - -
12.Fırın verimliliği, fırın tasarım metotları - -
13.Fırınların kontrolu ve güvenlik, salınımlar ve çevresel etkileri - Ödev Teslimi - -
14.Öğrenci sunumları - -
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Soru-Yanıt11010
Rapor Hazırlama2510
Rapor Sunma21020
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma11010
Rapor2510
Performans11010
Ev Ödevi11010
Toplam125