Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM331 Cam Teknolojisi (TS 1) 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrecilerin cam üretimini, camın özelliklerini ve ticari cam ürünlerini anlamasına yardımcı olmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Hammaddeleri tanımlar, cam oluşumunun temellerini, basamaklarını saptama
  2. Camın kimyasal dayanımını bileşime bağlı olarak anlatabilme.
  3. Camların fiziksel özelliklerinin, cam bileşimi ile olan ilişkisini açıklayabilme.
  4. Kompozisyon , cam yapısı ve camın özellikleri arasındaki ilişkileri değerlendirme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Cam bilimine giriş, Cam çeşitleri, cam oluşumu hammaddeleri, camın fiziksel, kimyasal ve optik özellikleri, camların kimyasal dayanımı, şekillendirilmeleri, camın ısıl işlemi ve cam uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Cam bilimine giriş
2.Farklı cam türleri: saf silika camı, alkali-silikat camları
3.Soda-kireç-silika camları, kurşun esaslı camlar
4.Boro-silikat camları, alümina-silikat camları, fosfat camları
5.Germanya camları, halojen bazlı camlar, kalgojenit camları, organik camlar, metalik camlar
6.Cam oluşum teorileri
7.Kullanılan hammaddeler ve özellikleri
8.Cam yığın hesapları
9.Ara Sınav
10.Camın fiziksel ve kimyasal özellikleri
11.camın kimyasal dayanımı
12.Camın optik özellikleri
13.Cam şekillendirme teknikleri
14.Camın ısıl işlemi, cam uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Quiz428
Derse Katılım14342
Ev Ödevi14570
Toplam125