Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM430 Geleneksel Seramikler (TS 8) 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
geleneksel seramikleri tanıma, uygulama ve kullanım alanlarını öğrenme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Geleneksel (endüstriyel) seramiklerin üretim yöntemlerini, uygulama ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.
  2. Geleneksel seramik ürünlerin yaklaşık hammadde kompozisyonunu tanımlayabilecektir. Kompozisyon hazırlamada kullanılan süreci ayırt edebilecektir.
  3. Geleneksel seramik çamuru hazırlama yöntemlerini tanımlayabilecektir. Geleneksel seramik çamurlarının susuzlaştırma işlemini tanımlayabilecektir. Geleneksel seramik çamurlarının hangi reolojik özelliklere sahip olması gerektiğini açıklayabilecektir.
  4. Geleneksel seramik şekillendirmede karşılaşılabilen sorunları ayırt edebilecektir. Geleneksel seramik kurutma sürecini tanımlayabilecektir. Geleneksel seramik pişirme sürecini tasarlayabilecektir.
  5. Yaş, kuru ve pişmiş üründeki kalite standartlarını ifade edebilecektir. Geleneksel seramik üretim sürecindeki teknolojik yenilikleri karşılaştırabilecektir.
  6. Üretim prosesinde açığa çıkan zararlı atıkları tanımlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
geleneksel seramiklerin tanımı uyguluma ve kullanım alanları, hammaddelerin fiziksel kimyasal ve diğer özellikleri, karakterizasyon teknikleri, sofra eşyası bünyeleri, duvar karosu, yer karosu, sağlık gereçleri bünyeleri, ilgili standartlar ve çevresel konular.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: a) Geleneksel seramikler nelerdir? b) Geleneksel seramiklerin uygulamaları ve kullanım alanları
2.Endüstriyel hammaddeler ve spesifikasyonları: a) Geleneksel seramik hammaddeleri tanımlamaları b) Geleneksel seramik hammaddelerinin fiziksel, kimyasal ve diğer ilgili özellikleri c) Geleneksel seramik hammaddeleri hazırlama teknolojileri
3.Endüstriyel hammaddeler için karakterizasyon teknikleri: a) Tane boyut ve dağılımı karakterizasyon teknikleri b) Kimyasal analiz yöntemleri (XRF, ICP, vb.) c) Mineralojik ve faz analiz yöntemleri (XRD, FTIR vb.) d) Termal analiz yöntemleri ( TGA, DTA, Dilatometre, Optik dilatometre vs.) e) Diğer karakterizasyon yöntemler
4.Sofra eşyası bünyeleri I:(kemik porseleni, sert ve yumuşak porselenler) a) Sofra eşyası tanımı ve özellikleri b) Bünye hazırlama c) Şekillendirme d) KurutmaSofra eşyası bünyeleri II: a) Sırlama (kurşunsuz sırlar) b) Pişirme (faz ve mikroyapısal gelişim, sır-bünye etkileşimleri) c) Dekor ve dekorlama teknikleri d) Kalite kontrolü
5.Sofra eşyası bünyeleri II: a) Sırlama (kurşunsuz sırlar) b) Pişirme (faz ve mikroyapısal gelişim, sır-bünye etkileşimleri) c) Dekor ve dekorlama teknikleri d) Kalite kontrolü
6.Duvar karosu bünyeleri: a) Duvar karosu bünyeleri tanımı ve özellikleri b) Bünye hazırlama c) Şekillendirme d) Kurutma e) Pişirme
7.Yer karosu bünyeleri: a) Yer karosu bünyeleri tanımı ve özellikleri b) Bünye hazırlama c) Şekillendirme d) Kurutma e) Pişirme
8.Ara Sınav
9.Porselen, stoneware ve kaplama sektöründe diğer teknolojik gelişmeler: a) Hammadde hazırlama teknolojilerindeki gelişmeler b) Şekillendirme teknolojilerindeki gelişmeler c) Kurutma teknolojilerindeki gelişmeler d) Pişirme teknolojilerindeki gelişmeler
10.Sağlık gereçleri bünyeleri I: a) Sağlık gereçleri bünyeleri tanımı ve özellikleri b) Sağlık gereçleri döküm çamuru hazırlama c) Döküm çamuru reolojisi ve kontrol yöntemleri
11.Sağlık gereçleri bünyeleri II: a) Sağlık gereçleri döküm teknolojileri b) Alçı kalıp döküm yöntemi c) Basınçlı döküm yöntemi d) Kurutma yöntemleri
12.Sağlık gereçleri bünyeleri II: a) Sağlık gereçleri döküm teknolojileri b) Alçı kalıp döküm yöntemi c) Basınçlı döküm yöntemi d) Kurutma yöntemleri
13. Sağlık gereçleri bünyeleri III: a) Sağlık gereçleri sırlama yöntemleri b) Sağlık gereçleri pişirim yöntemleri
14.İlgili standartlar ve çevresel konular: a) Kalite ve çevre ile ilgili unsurlar b) TS-EN ISO kalite standartları tanımları ve değerlendirilmesi c) Geleneksel seramik sektöründe atık değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt42284
Toplam131