Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sır ve Emaye biliminin temel kavramlarının öğrenilmesi. Sır ve Emaye kullanım alanlarının ve üretimi süreçlerinin kavranması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci sır ve emayeyle ilgili temel bilgileri edinebilecektir. Öğrenci sırı bir malzeme olarak tanımlar. Öğrenci emayeyi betimler. Öğrenci her iki malzemenin birbiri arasındaki farkı anlatır.
  2. Öğrenci sır-bünye uyumunun önemini anlayabilecektir. Öğrenci sır-bünye özelliklerini açıklar. Öğrenci uyumun önemini ifade eder. Öğrenci uyumsuzluğun sonuçlarını tanımlar.
  3. Öğrenci kimyasal bileşim-süreç parametreleri-karakterizasyon ilişkilerinin son ürünün belirlenmesindeki etkilerini idrak edebilecektir. Öğrenci kimyasal bileşimin etkilerini açıklar. Öğrenci süreç parametrelerini gösterir. Öğrenci karakterizasyonu tanımlar. Öğrenci üçü arasındaki bağlantıyı kurar.
  4. Öğrenci sır ve emayenin etki ve kullanım amaçlarını ifade edebilecektir. Öğrenci sırın kullanım alanlarını açıklar. Öğrenci emayenin kullanım yeri ve şeklini özetler. Öğrenci son ürüne sağladığı avantajları anlatır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kartal, A., Glaze and Glazing Techniques (1998) Çizgi Publ.Rado, P., An Introduction to the technology of Pottery (1988) Pergamon Press.Ryan, W. and Radford, C., Whitewares: Production, Testing and Quality Control (1987) Pergamon Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Sır bilimine giriş, sır üretiminde kullanılan hammaddeler: a) Sırın tanımı b) Genel olarak kullanım alanları c) Sır bileşiminde gerekli olan oksitleri sağlayan hammaddeler d) Temel oksitler e) Silika f) Alkali oksitler, üretiminde kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler: a) Toprak alkali oksitleri b) Bor oksit c) Alümina d) Zirkonya e) Kurşun oksit f) Renklendirici oksitler g) Diğer ilgili oksitler. Harmanına yapılan diğer katkılar: a) Taşıyıcı ortam b) Flokülan ve deflokülanlar c) Sertleştiriciler ve diğerleri4. HaftalarFirit ve sır üretim süreçleri: a) Firit yapımı b) Sır yapımı, üretim süreçleri: a) Sır formülasyonları b) Öğütme c) Uygulama d) Dekor e) Pişirim f) Karakterizasyon g) Standart testler, Sır üretim süreçleri: a) Sır formülasyonları b) Öğütme c) Uygulama d) Dekor e) Pişirim f) Karakterizasyon g) Standart testler. Bünye-sır ısısal genleşme ilişkileri: a) Isısal genleşme uyumunun önemi b) Farklı seramik bünye ve sırlarda ısısal genleşme c) Isısal genleşme düzenlenmesinin kriter ve yöntemleri. Teknolojik sır uygulamaları: a) Yaş sırlama b) Kuru sırlama c) Hızlı ve tek pişirim d) Cam-seramik sır sistemleri e) Sır hataları ve düzeltilmesi. Emaye bilimine giriş: a) Emaye nedir? b) Uygulama yapılan altlık malzemeleri ve özellikleri. Emaye üretim süreci: a) Emaye hazırlama b) Uygulama c) Pişirim. Emaye üretim süreci: a) Emaye hazırlama b) Uygulama c) Pişirim. Emaye üretim süreci (devamı): a) Standart testler b) Belli başlı emaye hataları ve belirlenmesi. Son ürün karakterizasyonu: a) Emaye hatalarının giderilmesi b) Karakterizasyon tekniklerinin tanıtımı ve kullanımı c) Teknolojik öneme sahip emayeler d) Sebep sonuç ilişkisinin kurgulanması, tartışma. Son ürün karakterizasyonu: a) Emaye hatalarının giderilmesi b) Karakterizasyon tekniklerinin tanıtımı ve kullanımı c) Teknolojik öneme sahip emayeler d) Sebep sonuç ilişkisinin kurgulanması, tartışma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sır bilimine giriş, sır üretiminde kullanılan hammaddeler - -
2.Sır üretiminde kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler - -
3.Sır harmanına yapılan diğer katkılar - -
4.Firit ve sır üretim süreçleri - -
5.Sır üretim süreçleri - -
6.Sır üretim süreçleri - -
7.Bünye-sır ısısal genleşme ilişkileri - -
8.Ara Sınav - -
9.Teknolojik sır uygulamaları - -
10.Emaye bilimine giriş - -
11.Emaye üretim süreci - -
12.Emaye üretim süreci - -
13.Emaye üretim süreci - -
14.Son ürün karakterizasyonu - -
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Soru-Yanıt12525
Rapor Hazırlama11010
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma11515
Okuma11515
Ev Ödevi11515
Toplam125