Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2101056582011 Numerik Analize Giriş II 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Fonksiyon yaklaştırımı için interpolasyon ve interpolasyon dışı yöntemlerin öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Hüseyin DEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Polinom İnterpolasyonunun nedenleri, Weierstrass Teorisi, Polinom İnterpolasyonunun Vandermonde Matrisleri ile İncelenmesi ve Teklik Teoremi, Lagrange İnterpolasyonu ve Hata Terimi, Bölünen Farklar İnterpolasyonu ve Hata Terimi, Aitken Algoritması ve Neville Yöntemi, Oskülatör Polinomları, Taylor ve Hermite Polinomları, Splayn İnterpolasyonları, Rasyonel İnterpolasyon ve Rasyonel Yaklaştırım Yöntemleri, Trigonometrik İnterpolasyon ve Trigonometrik Polinom Yaklaştırımı, Fonksiyon Yaklaştırımı, Üniform yaklaştırım,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-I.Jacques,C.Judd,1987, Numerical Analysis,Capman and Hall,New York

2-G.D.Smith,1978, Numerical Solution of Partial Differential Equations-Finite Difference Method,Oxford University Press.

3-G.Amirali,H.Duru,Nümerik Analiz,Pegem Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Polinom İnterpolasyonunun nedenleri, Weierstrass Teorisi, Polinom İnterpolasyonunun Vandermonde Matrisleri ile İncelenmesi ve Teklik Teoremi, Lagrange İnterpolasyonu ve Hata Terimi, Bölünen Farklar İnterpolasyonu ve Hata Terimi, Aitken Algoritması ve Neville Yöntemi, Oskülatör Polinomları, Taylor ve Hermite Polinomları, Splayn İnterpolasyonları, Rasyonel İnterpolasyon ve Rasyonel Yaklaştırım Yöntemleri, Trigonometrik İnterpolasyon ve Trigonometrik Polinom Yaklaştırımı, Fonksiyon Yaklaştırımı, Üniform yaklaştırım,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Polinom interpolasyonunun nedenleri
2.Weierstrass teorisi
3.Polinom interpolasyonunun Vandermonde matrisleri ile incelenmesi ve teklik teoremi
4.Lagrange interpolasyonu
5.Lagrange interpolasyonu hata terimi
6.Bölünen farklar interpolasyonu ve hata terimi
7.Aitken algoritması ve Neville yöntemi
8.Oskülatör polinomları
9.Taylor ve Hermite polinomları
10.Spline interpolasyonları
11.Rasyonel interpolasyon ve rasyonel yaklaştırım yöntemleri
12.Trigonometrik interpolasyon ve trigonometrik polinom yaklaştırımı
13.Fonksiyon yaklaştırımı
14.Üniform yaklaştırım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14798
Rehberli Problem Çözümü14684
Toplam187