Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Fuzzy Topolojinin temel kavramlarını ve ispat yöntemlerini vermek, ileri düzeyde topolojik kavramları kavratmak,fuzzy matematiksel yapı üretebilme, diğer disiplinlerle irtibatını sağlayabilme becerisini ve yetisini kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Servet Kütükcü
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. küme, fuzzy küme ve aralarındaki ilişkiyi öğrenirler
  2. 2. Fuzzy Topolojik uzaylar; Fuzzy topolojik yapı, fuzzy temel topolojiler, metriksel topoloji, fuzzy açık ve kapalı küme, fuzzy komşuluk kavramı ve özellikleri, değme ve yığılma (limit) noktası, ayrık (izole) nokta kavramlarını öğrenirler
  3. 3. Fuzzy Kapanış işlemi; kapanış noktası ve aksiyomları, iç-işlem; iç nokta ve aksiyomları, yoğun ve mükemmel küme kavramlarını öğrenirler
  4. 4. Fuzzy Topoloji tabanı ve alt taban, kardinal sayılar ve sayılabilirlik, uzayın ağırlığı ve karakteri, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar, ayrılabilir uzay, uzayın örtüsü
  5. 5. Fuzzy süreklilik ve özelliklerini öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Munkres, J.P., Topology; A First Course, Prentice Hall, USA
[2] Dugundji, J., Topology, Ally & Bacon Inc., Boston
[3] Kelly, J.L., General Topology, Van Nostrand Comp., New York
[4] Yıldız, C., Genel Topoloji, Gazi Ünv. Yayını, Ankara
[5] Aslım, G., Genel Topoloji, Ege Ünv. Yayını, İzmir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Küme ve fuzzy küme kavramı, fuzzy Topoloji, fuzzy Topolojik uzaylar, fuzzy topolojik uzayda, açık ve kapalı kümeler, fuzzy iç işlem ve kapanış işlemi, fuzzy komşuluk kavramı ve sağladığı aksiyomlar, fuzzy topolojik uzay için taban ve alt taban, Kardinal sayılar ve sayılabilirlik, fuzzy Topolojik alt uzay, fuzzy süreklilik
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.küme, fuzzy küme ve ilişkileri
2.Fuzzy Topolojik uzaylar ve özellikleri
3.Fuzzy Topolojik uzaylar ve özellikleri
4. fuzzy komşuluk kavramı ve özellikleri
5.fuzzy komşuluk kavramı ve özellikleri
6.değme ve yığılma (limit) noktası, ayrık (izole) nokta kavramlarını
7.değme ve yığılma (limit) noktası, ayrık (izole) nokta kavramlarını
8.arasınav
9.Fuzzy Topoloji tabanı ve alt tabanı
10.Fuzzy Topoloji tabanı ve alt tabanı
11.Fuzzy Uzayın ağırlığı ve karakteri, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar, ayrılabilir uzay, örtü, Lindelöf uzayı
12.Fuzzy Uzayın ağırlığı ve karakteri, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar, ayrılabilir uzay, örtü, Lindelöf uzayı
13.fuzzy Rölatif topoloji, noktasal- yaygın süreklilik, homeomorfizm
14.fuzzy Rölatif topoloji, noktasal- yaygın süreklilik, homeomorfizm
15.fuzzy Kartezyen çarpım ve bölüm topolojisi
16.final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14684
Bireysel Çalışma14684
Toplam187