Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Fuzzy Topolojinin temel kavramlarını ve ispat yöntemlerini vermek, ileri düzeyde topolojik kavramları kavratmak,fuzzy matematiksel yapı üretebilme, diğer disiplinlerle irtibatını sağlayabilme becerisini ve yetisini kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Servet Kütükcü
Öğrenme Çıktıları
  1. Daha önce öğrendikleri üzerine yeni bilgiler koymak
  2. Fuzzy dizileri ,fuzzy ağları ve fuzzy süzgeçleri fuzzy topolojik uzaylarda kullanmak.
  3. Özelliklerine göre fuzzy uzayları sınıflandırmak.
  4. Fuzzy Ağdan süzgeç, fuzzy süzgeçten ağ elde edebilmek
  5. Fuzzy Uzaylarda yakınsaklık ile sosyal hayatı ilişkilendirmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Munkres, J.P., Topology; A First Course, Prentice Hall, USA
[2] Dugundji, J., Topology, Ally & Bacon Inc., Boston
[3] Kelly, J.L., General Topology, Van Nostrand Comp., New York
[4] Yıldız, C., Genel Topoloji, Gazi Ünv. Yayını, Ankara
[5] Aslım, G., Genel Topoloji, Ege Ünv. Yayını, İzmir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel bilgiler, fuzzy dizi, fuzzy dizinin yakınsaklığı, fuzzy süreklilik ve fuzzy dizisel süreklilik, fuzzy ağı, fuzzy ağın yakınsaklığı, fuzzy ağsal süreklilik, fuzzy ağın kapanış noktası, fuzzy aşkın ağ, aşikar fuzzy aşkın ağ, fuzzy süzgeç, ayrık-atomik-Frechet fuzzy süzgeci, fuzzy süzgecin tabanı, bileşen fuzzy süzgeç tabanı, fuzzy süzgecin alt tabanı, fuzzy ağın oluşturduğu fuzzy süzgeç, fuzzy süzgece dayanan fuzzy ağ, aşkın fuzzy süzgeç ve tabanı, fuzzy süzgecin yakınsaklığı, fuzzy süzgeç ve fuzzy süzgeç tabanının kaplama noktası.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel bilgiler
2.Fuzzy dizi
3.Fuzzy ağsal süreklilik
4.Fuzzy ağın kapanış noktası
5.Fuzzy aşkın ağ
6.Aşikar fuzzy aşkın ağ
7.Fuzzy süzgeç
8.Ayrık-atomik-Frechet fuzzy süzgeci
9.Fuzzy süzgecin tabanı
10.Bileşen fuzzy süzgeç tabanı
11.Arasınav
12.Fuzzy süzgecin alt tabanı
13.Fuzzy ağın oluşturduğu fuzzy süzgeç
14.Fuzzy süzgece dayanan fuzzy ağ
15.Aşkın fuzzy süzgeç ve tabanı
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14684
Bireysel Çalışma14684
Toplam187