Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FMA663 Projektif Geometri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı projektif geometriyi tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL
Öğrenme Çıktıları
  1. Öklid geometrisinin eksiklerini sorgular.
  2. Öklid dışı geometrileri inceler.
  3. Afin düzlemi tanımlar, afin düzlemlerle ilgili teoremleri kullanır ve örnekler.
  4. Projektif düzlemi tanımlar, projektif düzlemlerle ilgili teoremleri kullanır ve örnekler.
  5. Aksiyomatik ya da cebirsel yolla özellikle sonlu projektif geometriyi örnekler ve yorumlar.
  6. Değişik koordinat sistemlerini ve farklı geometrik yapıları inceler.
  7. Bölümlü halkaları ve bölümlü halkalar üzerinde projektif düzlemleri yorumlar.
  8. Fano aksiyomunu, bu aksiyomu sağlayan ve sağlamayan projektif düzlemleri sorgular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Rüstem KAYA, Projektif Geometri, Üçüncü Baskı, Osmangazi Üniversitesi, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Afin düzlemler. Projektif düzlemler. Afin ve Projektif düzlemler arasındaki ilişkiler ve alt düzlemler. Dezarg, Pappüs ve Fano düzlemleri. Bölümlü halkalar üzerinde projektif düzlemler. Fano aksiyomunu sağlayan ve sağlamayan projektif düzlemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öklid geometrisi ve diğer geometriler
2.Çeşitli geometrik yapılar
3.Afin düzlemler. Afin düzlemlerle ilgili teoremler ve örnekler
4.Projektif düzlemler ve projektif düzlemlerle ilgili teoremler ve örnekler
5.Afin ve projektif düzlemler arası ilişkiler ve alt düzlemler
6.Diğer geometrik yapılar, Hiperbolik düzlem
7.Kısıtlı konfigurasyon, Deney planlaması,blok dizayn
8.Dezargsel düzlemler
9.Dezargsel Düzlemlerle ilgili teoremler ve alıştırmalar
10.Arasınav
11.Pappussel düzlemler
12.Pappussel Düzlemlerin teorem ve alıştırmaları
13.Bölümlü halkalar ve bölümlü Halkalar üzerinde projektif düzlemler
14.Bölümlü halkalar üzerinde projektif düzlemler alıştırmaları
15.Fano aksiyomu. Bu aksiyomu sağlayan ve sağlamayan projektif düzlemler
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14684
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14684
Toplam187