Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ayhan SARIOĞLUGİL, Prof. Dr. Şenol EREN, Prof. Dr. Hüseyin DEMİR, Prof. Dr. Birsen S. DUYAR, Doç. Dr. Servet KÜTÜKÇÜ
Öğrenme Çıktıları
  1. Yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkelerini öğretnir
  2. Yayın etiği ihlalleri ve yazarlık hakkı sorunlarını öğrenir
  3. Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatı değerlendirir ve tartışılmasını kavrar
  4. Araştırma etik kurullarını öğrenir
  5. Yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri yapar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev.: G. A. Altay)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkelerini öğretmek
2.Yayın etiği ihlalleri, Yazarlık hakkı sorunlarını öğretmek
3.Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılmasını kavratmak
4.Araştırma etik kurullarını öğretmek
5.Yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri yaptırmak
6.Bilimsel Düşünce Yöntemi, Araştırma Türleri ve Veri Toplama Yöntemlerini öğretmek
7.Bilimsel Araştırma ve Metin Aktarmaları Nasıl Yapılır? Sorusunu yanıtlamak
8.Arasınav
9.Metin içi ve Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemini öğretmek
10.Kütüphanelerden Yararlanmayı öğretmek
11.Metin oluşturmada Bilgisayar Kullanımı ve internet Kaynaklarından Yaralanmayı öğretmek
12.Araştırma Raporunun Biçimsel Yapısı ve Bilimsel Metinde Dil Kullanımını kavratmak
13.Bilimsel Metinde Tablo Şekil ve Grafikleri kullanmayı öğretmek
14.Hazırlanan Projelerin Değerlendirilmesini sağlamak
15.Hazırlanan Projelerin Değerlendirilmesini sağlamak
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13791
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam187