Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086132000 Koyun, Kuzu Besiciliği 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere dengeli ve yeterli beslenme açısından büyük önem taşıyan etin en önemli üretim kaynağı olan besiciliğin ülkemiz ve Dünya'daki durumu hakkında bilgi vermek ve öğrencileri besicilik uygulamaları hakkında teorik ve pratik anlamda bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Ülkemiz ve Dünya'da ekonomik anlamda et üretimi yönünde yetiştiriciliği yapılan hayvan populasyonu ve et üretimi ile ilgili istatistiki bilgilere sahip olur.
  2. Besiciliğin ülke ekonomisi açısından önemi, sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümünde başvurulabilecek yollar hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Besicilikte başarıyı etkileyen hayvan ve yem ile ilgili faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Besi performansının hesaplanmasını öğrenir.
  5. İşletme ve bölge şartlarına göre hangi besi tekniğinin uygun olduğu noktasında karar verme yetisini kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, 2009. Alpan, O; Aksoy, A.A. Medisan Yayınları No:3, 317s, Ankara
FAO, http://www.fao.org/corp/statistics/en.
Sarıçiçek, B.Z.2002. Besicilik. Ders Kitabı. Omü Ziraat Fak. Yay. No:45,SAMSUN.
Sarıcan, C. 2006. Üretici ve Tüketici Gözü ile Et. Cem Ofset Matb. Sefaköy/İSTANBUL.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Besinin tanımı, besicilikte temel kavramlar, beside başarıyı etkileyen faktörler, besi teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dünya'da ve ülkemizde et üretiminde kullanılan hayvan populasyonu, et üretimi ve tüketimi ile lgili temel ve istatistiki bilgiler
2.Besininin tanımı, besicilikte önem taşıyan hayvan ve yem ile ilgili faktörler
3.Besi çeşitleri a. Süreye göre (Kısa süreli besi, orta süreli besi, uzun süreli besi) b. Besleme yoğunluğuna göre ((Entansif besi, yarı entansif besi, ekstansif besi)
4.Buzağı besisi -1 (Hızlı buzağı besisi, tam yağlı buzağı besisi)
5.Buzağı besisi-2 (Yağsız sütle buzağı besisi, süt ikame yemleri ile buzağı besisi)
6.Genç sığır besisi
7.Koyun besisi-1 (Hızlı kuzu besisi, uzun süreli kuzu besisi)
8.Koyun besisi-2 (Toklu besisi, koyun-koç besisi, yayla besisi)
9.Ülkemizde besicilikle ilgili karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirler
10.SINAV
11.Karkas kısımlarının tanıtılması
12.Beside et verimi ve kalitesini etkileyen faktörlerin genel bir değerlendirmesi
13.Besi kullanılan örnek rasyonlar
14.Ülkemizde besicilikte örnek teşkil edebilecek kuruluşların tanıtılması
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14848
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14848
Toplam150