Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086172000 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Hayvan ıslahında kullanılan parametre tahminleri ile değişik türlerde uygulanacak ıslah yöntemlerini ortaya koymak, güncel teknolojilerden nasıl yararlanılacağını anlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. mehmet Akif ÇAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayvan ıslahının temelleri hakkında teorik ve pratik donanım kazanır.
  2. Bir hayvancılık işletmesinde iş planı, üretime katılan hayvan tür veya ırkı ile ekonomik verim dengesini optimal ve rantabıl olarak gerçekleştirebilir.
  3. Kendi alanında danışmanlık hizmeti verebilir.
  4. Kamuda uzman bilir kişi olarak görev alabilir.
  5. hayvan ıslahı konularında ders verebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hayvan Islahı (Düzgüneş ve ark.,2003)
Hayvan Islahı (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
Hayvan Islahı (Kumlu, S)
Animal Breeding
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Derste hayvan ıslahında kullanılan temel parametreler, tekrarlanma derecesi, kalıtım derecesi, genetik korelasyonlar, akrabalık derecesi, gerçek verim kabiliyeti ile damızlık değeri hesaplamaları, İndeks seleksiyona ait uygulamalar, biyoteknolojik yöntemlerin ıslah uygulamalarında kullanılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Populasyonlara ait temel parametreler, istatistikler ve anlamları 2 (teorik anlatım) 2 (pratik hesaplamalar)
2.Tekrarlanma derecesi ve hesaplanması 2 2
3.Kalıtım derecesi tahmin yöntemleri-1 2 2
4.Kalıtım derecesi tahmin yöntemleri-2 2 2
5.Akrabalık derecesi 2 2
6.Gerçek verim kabiliyeti 2 2
7.Damızlık değeri 2 2
8.Indeks seleksiyon 2 2
9.BLUP yönteminden yararlanma 2 2
10.Ara sınavı 2 2
11.Genetik korelasyonlar 2 2
12.Biyoteknoloji ve hayvan ıslahı-1 2 2
13.Biyoteknoloji ve hayvan ıslahı-2 2 2
14.Uygulama-1 Uygulama-2 2 2
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Derse Katılım1414
Rapor Hazırlama26
Rapor Sunma00
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma00
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma00
Toplam288
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik11111
Makale Yazma21020
Bireysel Çalışma15575
Toplam150