Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086292000 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Zootekni Bölümünde Doktora yapmak için kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu derstir. Bu derste Türkiye'de hayvansal ürün üretimine dönük uygulamalar, politikalar, geleceğe dönük öneriler ve genel sorunlar tartışılmaktadır. Öğrencilerin seçtikleri alanla ilgili konularda hazırlık yapmaları, yaptıkları hazırlıkları sunmaları ve karşılıklı tartışmaya dayalı olarak ilgili alan hakkında tüm yönler değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin tarım politikaları içerisinde hayvancılığın yeri ve uygulamaları, mevzuatta ortaya çıkan değişiklikler ve hayvansal üretime etkileri, destekleme, kredi, fiyat, ithalat, ihracat, mera kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler hakkında genel kültür sahibi olması sağlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Musa SARICA
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci seçtiği alanla ilgili politikalar öğrenir, genel sorunları hatırlar ve yenilenme imkanı bulur
  2. Alanı dışındaki konularla ilgili yeni bilgiler edinir, eski bilgileriyle karşılaştırır
  3. Kendi alanıyla ilgili bazı verileri derler, güncel bilgiler üretir
  4. Hayvansal üretimde dünya, AB ülkeleri ve diğer bölgeler arasında karşılaştırma yapar, Türkiyenin eksiklerini, avantajlarını, fırsatlarını ve risklerini değerlendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Derste FAO, TÜİK ve AB istatistikleri,
Bilimsel Dergi ve Dökümanlar
İlgili Kitaplar ve Raporlar,
Kalkınma Planları
Kanun ve Mevzuatla ilgili dökümanlar
kullanılmaktadır
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Derste hayvansal üretim kaynakları ile başlanmakta, Türkiye'nin Dünya ve AB içerisindeki yeri ortaya koyulmaktadır. Yıllar itibarıyla ortaya çıkan olumlu ve olumsuz değişiklikler değerlendirilmektedir. Kırmızı et üretimi, kanatlı eti üretimi, süt üretimi, yumurta üretimi, bal üretimi, yün üretimi, kaba yem ve kesif yem üretimi ile bunlarda görülen sorunlar ve çözüm önerileri dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Diğer yandan doğrudan hayvansal üretime etkili olan kanun, yönetmelik ve yönergelerle dolaylı etkisi olan kanun, yönetmelik ve yönergeler değerlendirilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türkiye’nin hayvan varlığındaki değişimler ve nedenleri
2.Kırmızı et üretimi ve sorunları
3.Kanatlı eti üretimi ve sorunları
4.Süt üretimi ve sorunları
5.Yumurta üretimi ve sorunları
6.Bal üretimi ve sorunları
7.Mer’a ve mer’adan yararlanma ile ilgili sorunlar
8.Kaba yem üretimi ile ilgili sorunlar
9.Kesif yem ve yem sanayii ile ilgili sorunlar
10.Ara Sınav
11.Yem hammaddeleri ile ilgili sorunlar
12.Hayvan sağlığı ile ilgili sorunlar
13.AB Mevzuatı düzenlemeleri (Hayvan refahı, Üretim standartları, Çevre vb, Üretim sistemleri) ve hayvansal üretime etkileri
14.Seminer Sunumları ve genel değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Derse Katılım1420
Soru-Yanıt1010
Seminer2050
Toplam1400
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik11111
Makale Yazma21020
Bireysel Çalışma15575
Toplam150