Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086312000 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sığır eti üretiminin genel özellikleri ve besi metotlarının anlatılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Sığır eti üretim metotları ve etkinliklerini belirlemek
  2. Ülkesel ve bölgesel optimum hedefler ve bu hedeflere ulaşma yollarını ortaya koymak
  3. Verimliliği arttırmada yöntemler belirlemek ve geliştirmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM.
Arpacık, R., 1997. Entansif Sığır Besiciliği. Ankara Üniv. Veteriner Fak. ISBN 975-95817-1-X, ANKARA.
Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1995. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Et Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları No:91, SAMSUN.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Et sığırcılığı ve sığır eti üretim teknikleri, et üretimine etkili olan faktörler, et üretiminde optimum hedefler, et üretiminde verimliliği arttırma yolları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dünyada ve Türkiye’de sığır eti üretim durumu ve gelişmeler
2.Sığır eti üretim kaynakları ve bölgelere göre durumu
3.Et üretiminde bazı temel ilkeler
4.Sığır eti üretim yöntemleri
5.Et sığırcılığında entegre sistemler ve gelişmeler
6.Ticari et üretimi için yetiştirme sistemleri
7.Et sığırı işletme tipleri ve et üretim masrafları
8.Besi metotları
9.Besi zamanı ve mevsimi, ülkemizde besi zamanının bölgelere göre değişimi
10.Arasınav
11.Yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışı üzerine etkili olan faktörler
12.Besi tesisi ve barınaklar
13.Besicilikte karşılaşılan sorunlar ve giderilme yolları.
14.Besicilikte ekonomik veriler ve maliyet unsurları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Performans14114
Toplam150