Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086322000 Ot Kurutma 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kuru otların ruminantların beslenmesindeki önemleri ve yeşil otların besin değerlerini kaybetmeden kurutulmasında dikkat edilmesi gerekli kurallar ve ot kurutmada kullanılan yöntemleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkiye ve Dünya'da kaba yem üretimi hakkında genel bilgileri öğrenir.
  2. Yeşil yemlerin ruminantların beslenmesindeki önemini ve yerini kavrar.
  3. Yeşil otların kurutulmasında uygulanan yöntemleri öğrenir
  4. Otların kurutulması aşamasında besin madde değerinin kaybını önleyecek tedbirleri öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kutlu, H.R., Çelik, B. Yemler Bilgisi ve Yem teknolojisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:266, Ders Kitapları Yayın No: A-86.
Bülbül, H. Yemlerde Kalite Kontrolü ve Olumsuzlukları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya İl Kontrol Laboratuvar Müd. Yay. KONYA
http://www.fao.org/docrep/005/X7660E/x7660e06.htm
http://bioengr.ag.utk.edu/Extension/ExtPubs/PB1255.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dünya ve Tütkiye'de kaba yem üretimiyle ilgili genel bilgiler, kaba yem muhafazasında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler, yeşil otların muhafazasında kurutma yönteminin diğer muhafaza yöntemleriyle (silaj) karşılaştırılması, ot kurutmada kullanılan yöntemler, otların kurutulmasında dikkate alınması gereken önlemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel Bilgiler
2.Türkiye ve Dünya'da kaba yem üretimi
3.Kaba yemlerin ruminantların beslenmesindeki yeri ve önemi
4.Yeşil otların kurutulmasında gözönüne laınması gereken kurallar
5.Yeşil otların kurutulmasında gözönüne laınması gereken kurallar
6.Ot kurutma metotları hakkında genel bilgi
7.Yerde kurutma metodu
8.Sehpada kurutma metotları
9.Ambarda kurutma
10.ARA SINAV
11.Sıcak havayla kurutma
12.Otların kurutulması esnasında meydana gelen besin madde kayıpları
13.Otların kurutulması esnasında meydana gelen besin madde kayıpları
14.Türkiye ve Dünya'da yeşil otların kurutulmasında kullanılan metotların değerlendirilmesi.
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı15050
Ev Ödevi520100
Toplam152