Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086372000 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Gerek çevre kirletici sanayi artıklarının olumsuz etkilerini gidermek gerekse yan ve/veya atık ürünlerin hayvan yemi olarak değerlendirilerek ekonomik rasyonlar oluşturulması konusunda lisansüstü düzeyde eğitim vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr Ergin ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayvan beslemede kullanılan değirmencilik, şeker sanayi, meyve fabrikası artıkları, malt sanayi yan ürünleri vb yan ve atık ürünleri bilir
  2. Yan ve atık ürünlerin içeriğini ve bunları etkileyen faktörleri ve etki şekli ve düzeylerini bilir
  3. Yan ve atık ürünlerin değişik tür, ırk, yaştaki hayvanların beslenmesinde kullanılabilme olanakları konusunda bilgi sahibidir
  4. Hayvanların daha ekonomik beslenebilmesi ve yan ve atık ürünlerin olumsuzluklarının bertaraf edilmesi konusunda bilgi sahibidir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yemler ve Yem Teknolojisi kitapları,Yaan ve atık ürünlerle ilgili bilimsel makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yan ürün ve/veya atık ürünler hayvan beslemede kullanılan diğer yem hammaddelerine göre daha ucuz kaynaklardır. İçerikleri uygun olduğu sürece hayvanların daha ekonomik beslenebilmesine imkan tanırlar. Bu ders kapsamında bu ürünler elde ediliş yöntemleri ve elde edilen son ürünlerin elde ediliş yöntemlerine göre besin madde içeriklerinde ve kimyasal kompozisyonunda oluşturduğu farklılıklar incelecektir. Yan ve atık ürünlerden oluşan yemlerin değişik tür, ırk, yaş taki hayvanların beslenmesinde kullanılabilme imkanları araştırma verilei ile tartışılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hayvan beslemede kullanılabilecek yan ve atık ürün potansiyeli ve bunların ekonomik önemi
2.Hayvansal yan ürünler: Sütçülük yan ürünleri
3.Balıkçılık yan ürünleri
4.Et hayvanlarının yan ürünleri
5.Kanatlı hayvanlarının yan ürünleri
6.Bitkisel yan ürünler : Yağlı tohum yan ürünleri
7.Tahıl yan ürünleri
8. Meyve ve sebze yan ürünleri
9. VİZE
10.Şeker sanayi yan ürünleri, Biracılık ve distiller yan ürünleri
11.Ürün kalıntıları : Sindirilebilirliğin artırılması için muamele yöntemleri
12.Buğdaygil ve baklagil sap ve samanlarında uygulamalar ve sonucları
13.Ayçiçeği sap ve tablaları, mısır koçanı ve gövdesi, diğer atıklara yapılan uygulamalar ve sonuçları
14.Hayvansal atık yan ürünler (gübre ve altlık ), gübrenin yem olarak kullanımı, gübrenin besin madde içeriği, hayvanların performanslarına etkileri (sığır gübresi, kanatlı gübresi), yem amaçlı hayvansal atıkların işlenmesi (dehidrasyon, ensiling ve diğer işlemler), atık ürünlerde hijyen ve kalite
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Makale Kritik Etme6318
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi5840
Toplam155