Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086592000 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bıldırcın, hindi, ördek, kaz, sülün ve kekliklerin çeşitli fizyolojik dönemlerdeki besin madde ihtiyaçları (Enerji, Protein, Mineraller, Vitaminler, Su), rasyon hazırlama, bakım ve ekonomik beslenmelerinin öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr Ergin ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Hindi, bıldırcın, sülün, keklik vb kümes hayvanlarının beslenmesini bilir
  2. Diğer kümes hayvanlarının ekpnomik üretimini bilir
  3. Diğer kümes hayvanlarının beslenmesi konusunda danışmanlık yapabilir
  4. Diğer kümes hayvanlarının fizyoloji ve metabolizması hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders KitaplarıÖztürk, 2012. Diğer Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Lisansüstü Ders Notları. OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bl. SamsunMakaaleler ve İnternet ortamı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye de alternatif kümes hayvanlarının durumu ve önemi. Bıldırcın, hindi, ördek, kaz, sülün ve kekliklerin çeşitli fizyolojik dönemlerdeki besin madde ihtiyaçları. Kanatlı rasyonlarında kullanılan yemlerin besin madde içerikleri. Besin madde içeriklerindeki farklılıklar ve farklılığa neden olan etmenler, beslenmeye etkileri. Uygun rasyonların oluşturulması. Değişik kümes hayvanları için pratik rasyon uygulamaları. Bıldırcınların, Hindilerin, Ördeklerin, Kazların, Sülünlerin, Kekliklerin, Devekuşlarının Beslenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yem hammaddelerinin Besin Madde İçerikleri (Enerji, Protein, Aminoasit, Vitamin, Mineral v.d.)
2.Çeşitli Hayvan Türlerine göre Rasyon Formülasyonu
3.Yem formülasyon Tablolarının Oluşturulması
4.Yem Hammaddelerinin Minimum veya Maksimum Kullanılabilirlik Düzeyleri
5.Vitamin ve Mineral Premikslerinin İçeriği, Etken madde Düzeyleri
6.Tuz ihtiyacı, Renk Maddeleri, Tanımlanamayan Faktörler, Kalsiyum ve fosfor, İlave Enerji ve Protein Sağlanması
7.En Uygun ve En Ekonomik Kanatlı Rasyonlarının Oluşturulabilmesi için Yapılabilecek Tüm Modifikasyonlar
8.Bilgisayarla Kümes Hayvanları Rasyonlarının Hesaplanması
9.VİZE
10.Bilgisayarla Kümes Hayvanları Rasyonlarının Hesaplanması
11.Üretim Maliyetinin Minimuma İndirilebilmesi ile İlişkili Linear Programlama için Verilerin Hazırlanması
12.Bilgisayarlı Yem Formülasyonunda Sınırlayıcı Faktörler
13.Diğer Yem Katkı Maddelerinin Kullanım Düzeyleri
14.Yem Teknolojisindeki Son Gelişmelerin Fiyat-Kalite İlişkisi İçerisinde Değerlendirilmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Makale Kritik Etme6318
Bireysel Çalışma3927
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi5840
Toplam150