Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086692000 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, süt sığırlarında doğrusal tanımlama metodlarının benimsetilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Savaş Atasever
Öğrenme Çıktıları
  1. Lisansüstü öğrenciler, doğrusal programlama tanımına hakim olur
  2. Süt sığırcılığında vücut kondüsyon puanlamasını öğrenirler
  3. Doğrusal puanlamanın yapılış yöntemini benimserler
  4. Yüz puanlık sisteme göre değerlendirmeyi öğrenirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şahin, O., 2011. Süt Sığırlarında Tip Sınıflandırması ve Vücut Kondisyonu Değerlendirme. TDSYMB Yay., Akyazı Matbaası, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Vücut kondüsyon puanlaması ve önemi, Tip sınıflandırması, Yüz puanlık sistem,Doğrusal tanımlama yönteminde önemli ölçütler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Tip sınıflandırmasında amaç
3.Doğrusal tanımlama yöntemi
4.Doğrusal tanımlama yöntemi
5.Siyah Alaca sığırlardaki uygulaması
6.Vücut kondüsyon puanlaması
7.Önemli ölçütler
8.Önemli ölçütler
9.Önemli ölçütler
10.Arasınav
11.Yüz puanlık sistem
12.Metabolik enerji-VKP dağılımı
13.Yaşa göre kondüsyonun değişimi
14.Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Performans14114
Toplam150