Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2102086922011 Süt Sığırlarının Beslenmesi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere süt sığırlarının beslenmesi konusunda ileri düzeyde teorik ve pratik bilgiler kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ünal KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Dersi alan öğrenciler süt sığırlarının beslenmesi hakkında detaylı bilgilere sahip olur.
  2. Süt sığırlarının dönemlere göre beslenmesini en uygun şekilde yapabilir.
  3. Süt sığırları için rasyon hazırlayabilir.
  4. Süt sığırlarında metabolik bozuklukları en aza indirecek yemleme stratejilerini uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özen, N., 1999. Süt Sığırlarının Beslenmesi. Akdeniz üniv. Ziraat Fakültesi. No:3 Antalya.
Görgülü, M., 2007. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besleme. Cukurova Univ. Yayınları. Adana.
Diğer Notlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Süt sığılarının dönemlere göre beslenmesi (5 farklı beslenme dönemine göre), besin madde gereksinimleri ve beslenme hatalarına bağlı metabolik bozuklukların önlenmesi konuları detaylıca incelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ruminantlarda Sindirim Sistemi ve Sindirim Fizyolojisi
2. Süt sığırlarının protein ihtiyaçları
3.Süt sığırlarının enerji ve diğer besin maddeleri ihtiyaçları
4. Gebe Düvelerin Beslenmesi
5. Süt sığırlarının laktasyon dönemine göre beslenmesi
6. Süt sığırlarının kuru dönemde beslenmesi
7.Laktasyon Ortalaması 25kg/gün ve daha fazla olan ineklerin (YüksekVerimli Süt Sığırlarının) Beslenmesi
8.Beslenmenin döl verimine etkisi
9.Süt Sığırları için besleme rasyonlarının hazırlanması
10.Ara Sınav
11.Süt sığırı beslemede kullanılan yemler
12.Süt sığırlarında yemleme stratejileri, standart yemleme, stratejik yemleme,
13.Tam yemleme (TMR), stratejik tam yemleme
14.Süt sığırlarının beslenmesinde metabolik bozukluklar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Problem Çözümü31030
Bireysel Çalışma13113
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi5210
Toplam150