Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS607 Denemelerin Planlaması ve Analizi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Deneysel çalışmaların tasarım ve analizi dersin kapsamı içinde öğretilecektir. Bağımsız araştırma planlamak, analiz edip sonuçların raporlanması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler amaca en uygun, deneysel hatayı en aza indirgeyebilecek deney tasarımını seçebilecek, model denklemini yazabilecek, uygulayabilecek, ve çözümleye bilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Deneme planlamanın esaslarını bilmeli
  2. Sabit, şansa bağlı ve karışık etki içeren planları karşılaştırabilimeli
  3. Çapraz ve düz sınıflamanın farklarını ortaya koyabilmeli
  4. Farklı planları kurabilmeli ve analiz edip sonuçlarını yorumlayabilimeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Deneylerde hata ve değişkenlik kaynakları, rasgelelilik, rasgelelik üzerine kısıtlar, değişik deney düzenleme teknikleri ve çözümleme yöntemleri üzerinde durulur. Dersler sorumlu öğretim üyesinin konu anlatımı, öğrenci seminerleri, örnek problem çözümleri ve tartışma biçiminde yürütülür.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Montgomery, DC., Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1984.2. Mason, RL., Gunst, RF., Hess, JL., Statistical Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1989.3. Diaz, AG., Phillips, DT., Principles of Experimental Design and Analysis. Chapman and Hall, London, 1985.4. Hicks, CR., Fundamental Concepts in the Design of Experiments. 2nd. ed., Holt, Rinehart and Winston, New York, 1973.5. Conover, WJ., Practical Nonparametric Statistics. 2nd ed., John Wiley and Sos Inc., New York, 1982.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Deney planlaması ilkeleri, rasgelelik kavramı, deneysel hata ve azaltma yolları, tek etkenli denemeler, blok düzenleri. Latin kare deney düzeni, Greko-Latin kare, çok etkenli denemeler, çapraz düzenler, kısmi tekrarlar ve eksik veri durumları ile kovaryans çözümlemesi konuları işlenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Veri yönetimi ve SPSS kullanımı
2.Deneme planlarının esasları
3.Etki çeşitleri, sabit, şansa bağlı, karışık etkili modeller, beklenen değerleri hesabı
4.Tek yönlü ANOVA Bilgisayar çözümlemesi
5.İki yönlü ANOVA, interaksiyonsuz ve interaksiyonlu Bilgisayar çözümlemesi
6.Faktöriyel denemeler, interaksiyon kavramı ve hesabı Bilgisayar çözümlemesi
7.İç-içe sınıflanmış denemeler, çapraz sınıflardan farkı, analiz ve yorumlaması Bilgisayar çözümlemesi
8.Üç faktörlü çapraz sınıflanmış denemeler Bilgisayar çözümlemesi
9.Latin Karesi deneme planları Bilgisayar çözümlemesi
10.Üç faktörlü içiçe sınıflanmış denemeler Bilgisayar çözümlemesi
11.Tekrarlanan ölçümlü, tek faktörlü deneme Bilgisayar çözümlemesi
12.Tekrarlanan ölçümlü faktöriyel denemeler Bilgisayar çözümlemesi
13.Karışık model analizi Bilgisayar çözümlemesi
14.Uygulamalar Bilgisayar çözümlemesi
15.Deneme planlarının niçin her çalışma için özel tercih edilmesi ve uygulama sonuçlarının yorumu Bilgisayar çözümlemesi
16.Sonuçların Raporlanması Bilgisayar çözümlemesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1110
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam700
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150