Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS605 Genel Embriyoloji 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Doğum öncesi insan gelişimindeki prensiplerin kavranmasını amaçlar. Fertilizasyondan itibaren sekizinci hafta sonuna kadar yer alan olayları ve genital sistem histolojisi hakkında kısa bilgileri kapsar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
  1. Zigotun oluşumu ve doğum öncesi gelişme dönemlerini açıklayabilirler.
  2. Gelişme dönemlerindeki esas yapıları ve bunların gelişimini anlatabilirler.
  3. Embriyo dışı oluşumların yapı ve fonksiyonlarını anlatabilirler.
  4. Doğum defektleri ve prenatal tanıyı açıklayabilirler.
  5. İmplantasyon, Germ tabakaları, organogenez ve gebeliğin ilk trimesteri hakkında bilgi sahibi olurlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
– Moore, K.M., Persaud, T. V. N., 1998. The Developing
Saunders.
– Larsen W.J., Human Embryology, Churchill
Livingstone, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Embriyolojiye giriş, gametogenez, germ disklerinin oluşumu, organogenetik periot, konjenital malformasyonlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gametogenez: Germ hücrelerinin erkek ve dişi gametlere dönüşmesi
2.Spermium, spermatogenezis
3.Oosit, oogenezis ovulasyon
4.Zigotun oluşumu
5.Gelişimin 1. Haftası- Ovulasyondan implantasyona
6.Gelişimin 2. Haftası- Bilaminar germ diski
7.Gelişimin 3. Haftası- Trilaminar germ diski
8.Arasınav
9.Gelişimin 3-8. Haftası- Embriyonal dönem
10.Gelişimin 9-38. Haftası- Fötal dönem - Üçüncü aydan doğuma
11.Embriyo dışı oluşumların gelişimi
12.Laboratuvar Sınavı
13.Doğum Defektleri
14.Prenatal Tanı
15.
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Sözlü Sınav326
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150