Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS609 Doku Histolojisi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dört temel dokunun (epitel, bağ doku, kas ve sinir doku) genel ve özel histolojik karakterlerini kapsar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler dokuları tanımlayan yapısal ve fonksiyonel bilgileri ifade edebilirler.
  2. Öğrenciler dokulara ait hücre yapılarını tanımlayabilirler.
  3. Öğrenciler dokuların sınıflandırılmasında kullanılan kriterleri tanımlarlar.
  4. Öğrenciler hangi hücrelerin çevresel degişikliklere adapte olduklarını ifade ederler.
  5. Öğrenciler normal ve patolojik değişimleri ayırt ederler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology.
Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.
– Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition
Mosby, London, 1997.
– Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology.
WB Saunders, Philadelphia, 2001.
– Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer
Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Histolojiye giriş, ekstrasellüler matriks, epitel ve bezler, bağ dokusu, kas ve sinir sistemi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde temel kavramlar
2.Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde kullanılan stok ve tampon eriyikler
3.Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde preparat hazırlama yöntemleri
4.Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde fiksasyon ve tespit, dokunun yıkanması, dehidrasyon (dehidratasyon), saydamlaştırma
5.Epitel, bağ ve kan dokusundan hazırlanan bloklardan yarı ince, ince kesit alma
6.Epitel, bağ ve kan dokusundan hazırlanan elektron mikroskopik kesitlerin değerlendirilmesi ve değerlendirme hataları
7.Epitelde yüzey farklılaşmalarının elektron mikroskopisi
8.Arasınav
9.Epitel hücre çeşitlerinin elektron mikroskopisi
10.Bağ dokusunun hücrelerinin elektron mikroskopisi
11.Yağ dokusunun elektron mikroskopisi
12.Dokuların ışık mikroskobunda incelenmesi
13.Kan hücrelerinin elektron mikroskopisi
14.Hematopoez serisi hücrelerin elektron mikroskopisi
15.Laboratuvar sınavı
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Sözlü Sınav326
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150