Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS613 Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Merkezi sinir sistemi histolojisi ve gelişiminin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bülent Ayas
Öğrenme Çıktıları
  1. Nöron yapısını ve gliya yapısını öğrenir , fonksiyonlarını tanımlar.
  2. Sinir sistemine ait organ ve sistemleri öğrenir.
  3. Işık mikroskobik düzeyde beyin, beyincik ve spinal kord yapısını tanımlar.
  4. Merkezi sinir sistemi gelişimini tanımlayabilir.
  5. Ak madde ve gri madde terimlerini açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.– Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition Mosby, London, 1997.– Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology. WB Saunders, Philadelphia, 2001.– Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Merkezi sinir sistemi organlarının histolojisi ve embriyolojisi, merkezi sinir sistemine giriş ve fonksiyonel ilişkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Merkezi sinir sistemine giriş, postür ve hareketin kontrolü
2.Beynin embriyolojik gelişimi
3.Beynin histolojisi
4.Serebellumun embriyolojik gelişimi
5.Serebellumun histolojisi
6.Spinal kordun gelişimi
7.Spinal kordun histolojisi
8.Arasınav
9.Motor yolların fonksiyonel hiyerarşisi
10.Beyin sapının ileti sistemindeki rolü
11.Sempatik ve dorsal kök gangliyonları
12.Nöronların hasara yanıtı
13.Kan beyin bariyeri
14.Nöron ve gliyaların genel özellikleri
15.Laboratuvar sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma224
Sözlü Sınav13226
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150