Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BES607 Fonksiyonel Anatomi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sportif hareket açısından, insanda yapı-fonksiyon ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli temel bilgileri edinmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Ögr. Üys. Erol DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Anatominin temel kavramlarını açıklar.
  2. İnsan vücudunda anatomik düzlem ve eksenleri tanımlar.
  3. İnsan vücudunu somatotipe göre sınıflandırır.
  4. Antropometrik kavramlar ve ölçümleri tanımlar.
  5. Hareketin temel ögeleri (kemik, eklem ve kas) nin yapısı ve işlevlerini açıklar.
  6. Temel biyomekanik kavramlar hakkında bilgi sahibidir.
  7. Sportif hareketlerde rol alan kasları sayar.
  8. Anatomi ve biyomekanik bilgilerini bütünleştirir.
  9. Sportif hareket ve dolaşım sistemi arasında fonksiyonel ilişki kurar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
F Dere, B.Durgun: Spor Eğitimi için Fonksiyonel Anatomi. Okullar Pazarı Kitabevi, Adana,1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sportif hareketin anatomisi: İnsan vücudunda düzlemler ve eksenler, somatotipi, antropometrik ölçümler, kemik, eklem ve kasların yapı ve işlevleri, temel biyomekanik kavramlar, esneklik ve kuvvetlendirme, hareketin nöromuskuler temelleri, hareket ve dolaşım sistemi, hareket ve solunum sistemi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anatomiye giriş (terminoloji) 3
2.İnsan vücudunda düzlemler ve eksenler 3
3.Somatotipi 3
4.Antropometrik ölçümler 3
5.Kemiklerin yapı ve işlevi 3
6.Eklemlerin yapı ve işlevi 3
7.Kasların yapı ve işlevi 3
8.Temel biyomekanik kavramları 3
9.İskelet sistemi 3
10.Sportif harekette rol alan kaslar 3
11.Sporda esneklik ve kuvvetlendirme 3
12.Sportif hareket ve dolaşım sistemi 3
13.sportif hareket ve solunum sistemi 3
14.Sportif hareketin nöromuskuler temelleri 3
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Soru-Yanıt616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma25250
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma45290
Toplam150