Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar, mevcut ve olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri, hemşireliğe temel oluşturan güncel kavramlar tanımlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç Dr Zeliha KOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kavramların hemşirelik bakım ve uygulamasındaki önemini tartışması
  2. Hemşirelik mesleğindeki kavramları yorumlaması
  3. Hemşirelik mesleğindeki kavramların birbiriyle ilişkisini açıklaması hedeflenmektedir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Karadağ A, Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2016.
2. Uysal N., Çakırcalı E. (Çeviri Ed.): Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, 2015.
3. Cobb M., Puchalski M. C., Rumbold B. Oxford Textbook of Spiritualy in Healthcare. Oxford University Press, 2012.
4. Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, 2015.
5. Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing, Pearson, 2016.
6. Velioğlu, P.: Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, İstanbul, 2012
7. Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams ve Wilkins, 2011.
8. Seviğ Ü, Tanrıverdi G. (Ed), Kültürlerarası Hemşirelik, İstanbul, Akademi yayınevi, 1.Baskı, 2014.
9. Arslan Özkan H, Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri, Akademi Yayınevi, 1. Baskı, 2014.
10. Pektekin Ç, Hemşirelik Felsefesi/Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar, İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı, 2013.
11. Eti Aslan F. (Ed), Ağrı Doğası ve Kontrolü, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014.
12. Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, 2016.
13. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İnsan, Sağlık-Hastalık, Hemşirelik, Toplum ve çevre, İletişim, Stres ve anksiyete, Ağrı, Ümit-ümitsizlik, yalnızlık, Duygusal yoksunluk, Güç-güşsüzlük, Kayıp ve ölüm, Benlik kavramı, Empati ve sempati, Kriz ve yaklaşım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İnsan
2.İnsan
3.Sağlık-Hastalık
4.Sağlık-Hastalık
5.Hemşirelik
6.Hemşirelik
7.Toplum ve çevre
8.İletişim
9.Stres ve anksiyete
10.Ağrı
11.Ümit-ümitsizlik, yalnızlık
12.Duygusal yoksunluk, Güç-güşsüzlük
13.Kayıp ve ölüm, Benlik kavramı
14.Empati ve sempati, Kriz ve yaklaşım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Tartışma110
Soru-Yanıt110
Rapor Hazırlama110
Makale Kritik Etme130
Performans140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı12525
Derse Katılım12525
Tartışma12525
Soru-Yanıt12525
Beyin Fırtınası12525
Rapor Hazırlama12525
Toplam150