Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ATH613 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları II 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar, mevcut ve olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri, hemşireliğe temel oluşturan güncel kavramlar tanımlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeliha KOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kavramların hemşirelik bakım ve uygulamasındaki önemini tartışması
  2. Hemşirelik mesleğindeki kavramları yorumlaması
  3. Hemşirelik mesleğindeki kavramların birbiriyle ilişkisini açıklaması hedeflenmektedir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Alpar, Ş.E., Atalay, M., Çakırcalı, E., Çeviker, G., Dinç, L., Khorshid, L., Sabuncu, N., Uçar, H.: Hemşirelik Esasları El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları. Birlik Ofset Ltd. Şti, İstanbul, 1997.2.Ay, F.A., Ertem, Ü.T., Özcan, N.K., Güneş, B., Işık, R.B., Savran, S.:Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Editör:F.A.Ay. İstanbul Medical Yayıncılık Ltd. Şti, İstanbul, 2007.3.İnanç, N., Hatipoğlu, S., Yurt, V., Avcı, E., Akbayrak, N., Öztürk, E.: Hemşirelik Esasları. Damla Matbaacılık, Ankara, 2000.4.Velioğlu, P.: Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, İstanbul, 1999.5.Velioğlu, P.: Hemşireliğin Düşünsel Temelleri. Alaş Ofset, İstanbul, 1994.6.Vural, H., Doğan, Ş., Şalk, S., Aslan, Ö., Coşkun, H.: GATA Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Ders Kitabı. GATA Basımevi, Ankara, 1998.7.Birol, L.:Hemşirelik Süreci. Etki Matbaacılık, İzmir,2004.8.Eren, N., Uyer, G.:Sağlık Meslek Tarihi ve Ahlakı. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 1993.9.Eren, N.: Çağlar Boyunca Toplum Sağlık ve İnsan. Gelişim Dizgi Yayıncılık, Ankara, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1.Hafta:Ders tanıtımı ve girişi 2.Hafta: Sağlık Bakım Sunum Sistemi3.Hafta: Sağlık Ekibi ve Hemşirelik4.Hafta: Sağlık ve Hastalık Modelleri5.Hafta: Sağlık İnanç ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörler6.Hafta: Mesleki ve etik değerler7.Hafta: Hasta hakları ve hemşirelik8.Hafta: Hasta ve Çalışan Güvenliği9.Hafta: Hasta ve Çalışan Güvenliği10.Hafta: Düşmelerin Önlenmesi11.Hafta: Hemşirelik Süreci12.Hafta: Hastanın Acil Servise Kabulü ve Taburcluğu13.Hafta: Fiziksel Tanılama ve Değerlendirme14. Hafta: Yaşam Sonu Bakım ve Palyatif Bakım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders tanıtımı ve girişi
2.Sağlık Bakım Sunum Sistemi
3.Sağlık Ekibi ve Hemşirelik
4.Sağlık ve Hastalık Modelleri
5.Sağlık İnanç ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörler
6.Mesleki ve etik değerler
7.Hasta hakları ve hemşirelik
8.Hasta ve Çalışan Güvenliği
9.Hasta ve Çalışan Güvenliği
10.Düşmelerin Önlenmesi
11.Hemşirelik Süreci
12.Hastanın Acil Servise Kabulü ve Taburcluğu
13.Fiziksel Tanılama ve Değerlendirme
14.Yaşam Sonu Bakım ve Palyatif Bakım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım125
Tartışma125
Soru-Yanıt125
Rapor Hazırlama125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı12525
Derse Katılım12525
Tartışma12525
Soru-Yanıt12525
Beyin Fırtınası12525
Rapor Hazırlama12525
Toplam150