Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BSL607 Beslenme Hastalıklarının Patofizyolojisi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Beslenme ile ilişkili hastalıkları tanımak, tanısında kullanılan yeni yöntemleri ve tedavisinde kullanılan yeni yaklaşımlarını öğrenmektir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Ramis ÇOLAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Beslenme ile ilişkili hastalıkları öğrenir.
  2. Hastalıkların patofizyolojisini, risk faktörlerini ve etiyolojisini öğrenir.
  3. Komplikasyonlara yönelik tedavi yöntemleri ve tedavide beslenmenin önemini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Beslenme. Baysal A., Hatiboğlu Press, 9th Ed, Ankara,2002
Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı, Hatiboğlu, Yenilenmiş 5. baskı, Ankara, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Beslenme hastalıklarının patofizyolojisini, risk faktörleri; etiyolojisi; klinik belirtileri; komplikasyonlara yönelik tedavi yöntemleri; tedavide beslenmenin önemi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Diyet planlama ilkeleri, besin gereksinmesinin saptanması
2.Beslenme durumunun değerlendirilmesi yöntemleri; besin tüketim sıklığı, biyokimyasal ve antropometrik yöntemler
3.Şişmanlığın prevalansı, etiyolojisi ve tedavi yöntemleri
4.Beden ağırlığının denetimi; vücut bileşimi, ağırlığın nörohormonal regülasyonu
5.Zayıflık; değerlendirilme yöntemleri, nedenleri, beslenme tedavisi
6.Beslenme durumunun taranması, kullanılan yöntemler
7.Diyabet; tanımı, nedenleri, sıklığı, tipleri, tanı yöntemleri
8.Gestasyonel Diyabetin diyet tedavisi
9.Ara Sınav
10.Tip 1 diyabetin diyet tedavisi
11.Tip 2 diyabetin diyet tedavisi
12.Metabolik sendrom, tanı kriterleri, etyolojisi, prevalansı, tedavisi
13.Yeme bozuklukları; tanımı, sıklığı, etiyolojisi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik1230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Performans1210
Toplam540
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Sunma1230
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
Toplam430
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11010
Derse Katılım12224
Uygulama/Pratik12448
Rapor Hazırlama12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Performans16116
Toplam150