Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046022012 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çağdaş Sosyoloji Teorileri dersinin amacı, sosyal bilimler literatüründe üzerinde en fazla durulan ve kuramsal eğilimleri en çok belirleyen figürlerin bilinmesidir. Dönemlik ders sürecinde birçok figürün dersin kapsamı dışında kalması çok doğaldır. Ancak, bu figürler tartışılırken kapsam dışında kalan düşünürler de tartışmaya dahil edileceği için bu eksiklik telafi edilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kezban Çelik
Öğrenme Çıktıları
  1. Günümüz sosyal bilim literatürü üzerinde etkisi olan önemli figürlerin kavranması
  2. Çoklu sosyolojik bakış açılarının ve kavramların anlaşılabilmesi
  3. Günümüz dünyasını kavrama ve yorumlama konusunda yetkin olunması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Deleuze ve Guattari: Şizofrenler, Gocebeler ve Koksaplar”, (Kucuk, a.g.e.), s. 100-138.
• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Eleştirel Teori ve Postmodern Teori”, (Kucuk, a.g.e.), s. 260-305.
• Rorty, Richard (2000), “Habermas, Lyotard ve Postmodernite”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite
versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 262-281.
• Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernizm ve Tuketim Toplumu”, Kemal İnal (cev.), Kültürel Dönemeç, Ankara, Dost, s. 13-31.
• Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernitenin Mantıksal Catışkıları”, (İnal, a.g.e.), s. 60-81.
• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Postmodernlik Yolunda Baudrillard”, (Kucuk, a.g.e.), s. 139-179.
• Coban, Barış (2005), “Lacan”, Nurdoğan Rigel ve diğ. (der.), Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, İstanbul, Su Yayınevi, s. 277-294.
• Rigel, Nurdoğan (2005), “Zizek”, (Nurdoğan ve diğ., a.g.e.), s. 295-329.
• Wacquant, Loic, J. D. (2003), “Giriş”, Nazlı Okten (cev.), Düşünümsel bir Antropoloji için Cevaplar, İstanbul, İletişim, s. 13-45.
• Foucault, Michel (2006; 1975), “Disiplin” (I ve II), Mehmet Ali Kılıçbay (çev.), Hapishanenin Doğuşu, Ankara, İmge, s. 207-287.
• Habermas, Jurgen (2000), “Postmoderniteye Giriş: Bir Donum Noktası olarak Nietzsche”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 236-261.
• Therborn, Goran (2006), “Frankfurt Okulu”, H. Emre Bağce (der.), Frankfurt Okulu, Ankara, Doğu Batı, s. 19-54.
• Benhabib, Seyla (2006), “Modernlik ve Eleştirel Kuramın Cıkmazları”, (Bağce, a.g.e.), s. 83-110.
• Adorno, Theodor ve Max Horkheimer (2008; 1944), “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı olarak Aydınlanma”, Nihat Ülner ve diğ. (çev.), Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi, İstanbul, İletişim, s. 47-108.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Frankfurt Okulu Friedrich Nietzsche Michel Foucault Pierre Bourdieu I Pierre Bourdieu II Jacques Lacan ve Slavoj Zizek Jean Baudrillard Fredric Jameson Jürgen Habermas Gilles Deleuze
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel tanışma, beklentiler ve dersin planı hakkında ortak bir anlayış geliştirme
2.Frankfurt Okulu
3.Frankfurt Okulu
4.Friedrich Nietzsche
5.Michel Foucault
6.Michel Foucault
7.Pierre Bourdieu I
8.Pierre Bourdieu II
9.Jacques Lacan ve Slavoj Zizek
10.Jean Baudrillard
11.Fredric Jameson
12.Jürgen Habermas
13.Jürgen Habermas
14.Genel değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187