Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046022012 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sosyal bilimler literatüründe üzerinde en fazla durulan ve kuramsal eğilimleri en çok belirleyen figürlerin bilinmesidir. Dönemlik ders sürecinde birçok figürün dersin kapsamı dışında kalması çok doğaldır. Ancak, bu figürler tartışılırken kapsam dışında kalan düşünürler de tartışmaya dahil edileceği için bu eksiklik telafi edilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar
Öğrenme Çıktıları
  1. Günümüz sosyal bilim literatürü üzerinde etkisi olan önemli figürlerin kavranması
  2. Çoklu sosyolojik bakış açılarının ve kavramların anlaşılabilmesi
  3. Günümüz dünyasını kavrama ve yorumlama konusunda yetkin olunması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Deleuze ve Guattari: Şizofrenler, Gocebeler ve Koksaplar”, (Kucuk, a.g.e.), s. 100-138.• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Eleştirel Teori ve Postmodern Teori”, (Kucuk, a.g.e.), s. 260-305.• Rorty, Richard (2000), “Habermas, Lyotard ve Postmodernite”, Mehmet Kucuk (der.), Moderniteversus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 262-281.• Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernizm ve Tuketim Toplumu”, Kemal İnal (cev.), Kültürel Dönemeç, Ankara, Dost, s. 13-31.• Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernitenin Mantıksal Catışkıları”, (İnal, a.g.e.), s. 60-81.• Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Postmodernlik Yolunda Baudrillard”, (Kucuk, a.g.e.), s. 139-179.• Coban, Barış (2005), “Lacan”, Nurdoğan Rigel ve diğ. (der.), Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, İstanbul, Su Yayınevi, s. 277-294.• Rigel, Nurdoğan (2005), “Zizek”, (Nurdoğan ve diğ., a.g.e.), s. 295-329.• Wacquant, Loic, J. D. (2003), “Giriş”, Nazlı Okten (cev.), Düşünümsel bir Antropoloji için Cevaplar, İstanbul, İletişim, s. 13-45.• Foucault, Michel (2006; 1975), “Disiplin” (I ve II), Mehmet Ali Kılıçbay (çev.), Hapishanenin Doğuşu, Ankara, İmge, s. 207-287.• Habermas, Jurgen (2000), “Postmoderniteye Giriş: Bir Donum Noktası olarak Nietzsche”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 236-261.• Therborn, Goran (2006), “Frankfurt Okulu”, H. Emre Bağce (der.), Frankfurt Okulu, Ankara, Doğu Batı, s. 19-54.• Benhabib, Seyla (2006), “Modernlik ve Eleştirel Kuramın Cıkmazları”, (Bağce, a.g.e.), s. 83-110.• Adorno, Theodor ve Max Horkheimer (2008; 1944), “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı olarak Aydınlanma”, Nihat Ülner ve diğ. (çev.), Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi, İstanbul, İletişim, s. 47-108.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş sosyoloji teorilerinin temel tartışmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel tanışma, beklentiler ve dersin planı hakkında ortak bir anlayış geliştirme
2.Frankfurt Okulu
3.Frankfurt Okulu
4.Friedrich Nietzsche
5.Michel Foucault
6.Michel Foucault
7.Pierre Bourdieu I
8.Pierre Bourdieu II
9.Jacques Lacan ve Slavoj Zizek
10.Jean Baudrillard
11.Fredric Jameson
12.Jürgen Habermas
13.Jürgen Habermas
14.Dersin Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Tartışma13339
Makale Yazma22550
Makale Kritik Etme13113
Bireysel Çalışma10220
Okuma13565
Toplam187