Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046042012 Sosyal Bilimlerde Metod ve İleri Araştırma Teknikleri II 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II dersi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler öğrencileri için yüksek lisans düzeyinde bir istatistik dersidir. Öğrenciler değişkenlerin nasıl numaralandırılacağını, tanımlanacağını ve aralarındaki ilişkilerin nasıl ifade edileceğini ve değerlendirileceğini öğreneceklerdir. Lisans düzeyi istatistik dersinden farklı olarak öğrenciler data analizi ve yorumlaması sürecine aktif olarak katılacaklardır. Ayrıca istatistiksel datanın nasıl analize hazır hale geleceği (data management) bu derste incelenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yar. Doç. Dr. Miki Suzuki Him
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğrenir
  2. Sosyal araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
  3. Araştırma tasarlama becerisini geliştirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler Ve Örnek Çalışmalar, Barkod : 9789756325629, Siyasal Kitabevi, ANKARA
-Burhan Baloğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Isbn No 9789753531276, Der Yayınları, İstanbul
—Hasan Şimşek-Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, ISBN:9750200071, Seçkin Yayıncılık, İstanbul
—Uğur Özgöker, Vedat Akman Bilimsel Araştırma Ve Çalışma Yöntemleri, ISBN: 9789944250115, Derin Yayınları, İstanbul
-Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri, ISBN:6053951124, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul
—Hüseyin Bal, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, ISBN:9757135999, Fakülte Kitapevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Büyük ölçekli data'ların kullanılması ve yorumlanması —Regresyon analizi ve uygulanması, regresyon tablolarının hazırlanması, —Regresyon tablolarının yorumlanması —Tekli regresyon, çoklu regresyon, logistik regresyon —Ayrıca öğrenciler SPSS istatistik programı ve bilgisayar uygulamaları —yapısal eşitlik modelleri (structurel equation modeling) tabakalı linear modeller (HLM; Hierarical Linear Modeling) gibi daha ileri istatistiksel modeller
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği ve amacı
2.Anket tekniği ve türleri
3.Anket tekniği ve türleri
4.Anket ve görüşme tekniği arasındaki farklar
5.Nicel araştırmalarda soru türleri
6.Soru hazırlama kuralları
7.Nicel ve nitel araştırmaların yöntemsel üstünlükleri ve zaafiyetleri
8.Ara sınav
9.Örneklem ve tam sayım
10.Örneklem türleri
11.Güvenirlilik ve geçerlilik
12.Sosyal bilim araştırmalarında güven sınırları ve hata payları
13.Veri analizi ve tablo yorumları
14.Dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187