Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046062012 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf, Statü 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sosyal tabakalaşma ile ilgili belli başlı teori ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Ayrıca tabakalaşma türleri ve toplumsal değişim sürecindeki dönüşümlerinin incelenmesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede günümüz dünyası ve ülkemizdeki tabakalaşma tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Toplumsal tabakalaşma ile ilgili düşünceler Platon’dan başlayarak Aristo, Machiavelli, Marx ve Weber’den günümüze incelenecektir. Günümüz toplumlarında kavramın karşılık geldiği yeni durumlar kültürel dönüş çerçevesinde ele alınacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin tabakalaşma, sınıf ve statü kavramlarına hem tarihsel hem ideolojik hem de ampirik bakış açıları kazanmış olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep Cengiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Tabakalaşma ile ilgili başlıca teorik yaklaşımlar sosyolojik olarak kavranmış olacaktır
  2. Tarihsel süreç içinde değişen tabakalaşma biçimleri bilinerek toplumsal yapıya bakılabilecektir
  3. Günümüz dünyasında toplumsal tabakalaşmayı etkileyen ve belirleyen hususlara sosyolojik açıklama getirilebilecektir
  4. Toplumsal tabakalaşmanın yol açtığı toplumsal problemler irdelenebilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Kemerlioğlu, Eyüp. Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Saray Kitabevleri, 1996.
• Bottomore, Tom. Seçkinler ve Toplum, Gündoğan Yayınları,1990.
• Edgell, Stephen. Sınıf. Dost Kitapevi, 1998.
• Turhan, Mehmet. Siyasal Elitler; Gündoğan Yayınları, 1991.
• Turner, Bryan. Statü, Doruk Yayınları, 2000.
• Scase, Richard. Sınıf, Rastlantı Yayınları. 1992.
• Crompton, Rosemary. Class and Stratification, Cambriche, Polity Pres, 1993.
• Vefa Saygın Öğütle ve Güney Çeğin. Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği. Tan yayınları, 2009.
• Sencer, Muzaffer. Sosyal sınıflar: Kriter ve Göstergeler. Gözlem Yayınları, 1974.
• Heath, Antony. Social Mobility, London, Fontana, 1981.
• Morris, Lydia. Dangerous Classes:The Underclass and Social Citizenship, London, Routledge, 1993.
• Boratav, K. (1999). Türkiye’de Sosyal Sınıflar, İstanbul: Gerçek Yayınları.
• Boratav, Korkut (1995). Istanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri. Tarih Vakfı Yurt Yayınları: Istanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı Klasik Sosyoloji ve Tabakalaşma Karl Marx ve Sınıf Max Weber ve Statü Yeni Marxçılar ve Sınıf Yeni Weberciler ve Statü Sınıf ve Statünün Ölçümü Kriter ve Göstergeler Tüketim Toplumu Kavramı ve Tabakalaşma Kültürel Dönüş Bourdieu ve Yeni Sermaye 12. Sınıfın Sonu mu? 13. Türkiye’de Tabakalaşma, Sınıf, Statü
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı
2.Eski Yunandan Günümüze Tabakalaşma Kavramı
3.Klasik Sosyoloji ve Tabakalaşma
4.Karl Marx ve Sınıf
5.Max Weber ve Statü
6.Yeni Marxçılar ve Sınıf analizleri
7.Yeni Weberciler ve Statü
8.Sınıf ve Statünün Ölçümü Kriter ve Göstergeler
9.Tüketim Toplumu Kavramı ve Tabakalaşma
10.Kültürel Dönüş
11.Bourdieu ve Yeni Sermaye
12.Sınıfın Sonu mu?
13.Türkiye’de Tabakalaşma, Sınıf, Statü
14.Türkiye’de Tabakalaşma, Sınıf, Statü
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Makale Yazma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187