Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046072012 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Diğer Farklılıklar 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Uzun zamandır kadınları ataerkil sistem içinde ezilen bir grup olarak değerlendiren feminist araştırmacılar son zamanlarda kadınlar arasındaki farklılıkların kadınların sorunlarını önemsizleştirmeden nasıl ele alınabileceğini tartışıyorlar. Bu ders toplumsal cinsiyet ve kadınlar arasındaki farklılıkların karmaşıklığını anlamayı amaçlıyor. İlk derslerde toplumsal cinsiyet ve ataerkillik üzerine güncel teorik tartışmaları incelendikten sonra son otuz yıldır devam eden kadınlar arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklar üzerine feminist tartışmalar ve farklılıkların kesişmesi kavramı incelenecektir. Sonraki derslerde toplumsal cinsiyet ile kesişen kadınlar arasındaki farklılıklar ile ilgili Türkiye örnekleri incelenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis.Prof.Dr. Miki Him
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplumsal cinsiyet kavramının nasıl üretildiği anlaşılacaktır
  2. Toplumsal cinsiyet üretimine ilişkin başta feminizm olmak üzere kuramsal yaklaşım ve kavramlar bilinecektir
  3. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üretimi ve yeniden üretim süreçleri kavranmış olacaktır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Delphy, Christine 2003 “Rethinking Sex and Gender”, in Carole R. McCann and Seung-Kyung Kim (eds.) Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. New York and London: Routledge.
Connell, R. W. 1998 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı Yayınları.
Johnson, Allan G. 2005 The Gender Knot: Unravelling Our Patriarchal Legacy. Philadelphia: Temple University Press.
Hartmann, Heidi 2006 Marksizm'le Feminizm'in Mutsuz Evliliği. Çev. Gülşat Aygen, Agora Kitaplığı.
Bell Hooks 2002 Feminizm Herkes İçindir. Çitlembik Yayınları.
Anthias, Floya and N. Yuval-Davis 1983 “Contextualizing Feminism: Gender, Ethnic and Class Divisions”, Feminist Review 15: 62-75.
Mohanty, Chandra Talpade 2009 Sınır Tanımayan Feminizm & Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek. Çev. Hatice Pınar Şenoğuz, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Ponzanesi, Sandra 2007 “Feminist Theory and Multiculturalism”, Feminist Theory 8(1): 91-103.
Altuntaş, Nezahat ve Hatice Çakmak Karaçay 2009 “Kesişen Mikro Farklılıklar: Feminizm ve Dayanışma” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 12(2):35-50.
Crenshaw, K. W. 1994 “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Colour”, in M. Fineman and R. Mykitiluk (eds.) The Public Nature of Private Violence. NY: Routledge.
McCall, Leslie 2005 “The Complexity of Intersectionality”, Signs 30(3): 1771-1800.
Yuval-Davis, Nira 2006 “Intersectionality and Feminist Politics”, European Journal of Women’s Studies 13(3): 193-209.
Mutluer, Nil 2008 Cinsiyet Halleri & Türkiye'de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. Varlık Yayınları.
Bora, Aksu 2007 “Kadınlar ve Hane”, Der. Necmi Erdoğan, Yoksulluk Halleri / Türkiye'de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri. İletişim Yayınları. pp. 97-132.
Gündüz-Hoşgör, Ayşe and Jeroen Smits 2008 “Variation in Labor Market Participation of Married Women in Turkey”, Women’s Studies International Forum 31(2): 104-117.
İlkkaracan, İpek 1998 “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı” Der. A. B. Hacımirzaoğlu, 75 yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakıf Yayınları.
Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk 2010 Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar Vakfı.
Bora, Aksu 2008 Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İletişim Yayınları.
White, Jenny B. 2010 Para ile Akraba Çev. Aksu Bora İletişim Yayınları.
Gündüz-Hoşgör, Ayşe 2010 “Türkiye’de Kırsal Kadının Toplumsal Konumu: Bölgesel Eşitsizlikkler, Yasal Müdahaleler, Kısmi Kazanımlar”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 295-314.
Ertürk, Yakın 2010 Doğu Anadolu’da Modernleşme ve Kırsal Kadın Der. Şirin Tekeli. 1980`ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. İletişim Yayınları. 177-186.
Smits, Jeroen and A. Gündüz-Hoşgör 2003 “Linguistic Capital: Language as a Socio-Economic Resource among Kurdish and Arabic Women in Turkey” Ethnic and Racial Studies 26(5): 829-853.
Çağlayan, Handan 2009 Analar Yoldaşlar Tanrıçalar & Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu. İletişim Yayınları.
White, Jenny B. 2003 “State Feminism, Modernization and The Turkish Republican Women” NWSA Journal 15(3):145-159.
İlyasoğlu, Aynur 1998 “Islamist Women in Turkey: Their Identity and Self-Image”, Z. F. Arat (ed.) Deconstructing Images of “The Turkish Woman”. London: MacMillan Press.
Ertürk, Yakın 2006 “Turkey’s Modern Paradoxes: Identity Politics, Women’s Agency, and Universal Rights”, in Myra Marx Ferre and Aili Mari Tripp eds. Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing, and Human Rights. New York and London: New York University Press. pp.79-109.
Yuval-Davis, Nira 1997 “Women, Citizenship and Difference” Feminist Review 57: 4-27.
Kılıç, A. 2010 “Sosyal Politika Reformu Çerçevesinde Kadınlar ve Vatandaşlık”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 337-348.
Gündüz-Hoşgör, Ayşe 2008 “Kadın Vatandaşlık Haklarındaki En Temel Sorun: ‘Nüfus Cüzdanım Yok Ki! ..’” Toplum ve Demokarasi 2(4): 27-38.
Asılcan, Kafa 2010 “Türkiye’de Fuhuş Sektorunde Çalışan Göçmen Kadınların Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Alan Çalışması ”, Der. B. E. Oder, H. Durudoğan, F. Gökşen, D. Yükseker, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları & Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar. Yapı Kredi Yayınları. 349-370.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toplumsal Cinsiyet Ataerkillik ve Kapitalizm Ataerkillik ve Irk/Etnisite Ataerkillik ve Üçüncü Dünya’daki Kadınlar Farklı Kadınlar ve Çokkültürlülük arklılık, Eşitsizlik ve Kesişimsellik Kadın, Sınıf ve Yoksulluk Kadın ve İstihdam Kadın ve Bölgesel Farklılıklar Kadın ve Etnisite Kadın ve Din
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, beklentiler ve ders planının paylaşılması
2.Toplumsal Cinsiyet Nedir?
3.Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkillik
4.Ataerkillik ve Kapitalizm
5.Ataerkillik ve Irk/Etnisite
6.Ataerkillik ve Üçüncü Dünya’daki Kadınlar
7.Farklı Kadınlar ve Çokkültürlülük
8.Farklılık, Eşitsizlik ve Kesişimsellik
9.Kadın, Sınıf ve Yoksulluk
10.Kadın ve İstihdam
11.Kadın ve Bölgesel Farklılıklar
12.Kadın ve Etnisite
13.Kadın ve Din
14.Kadın ve Vatandaşlık
15.Öğrenci sunumu
16.Öğrenci sunumu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım155
Tartışma1410
Okuma145
Ev Ödevi1430
Toplam755
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Hazırlama140
Rapor Sunma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma177
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Toplam187