Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046082012 Sağlık Sosyolojisi: Değişen Dünyada Sağlık ve Hastalık 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sağlık ve hastalık, modern toplumda modern öncesi toplumdan çok farklı biçimde algılanmaktadır. Bügün küreselleşen dünyada sağlık ve hastalık yine büyük değişim içindedir. Bu dersin amacı, öğrencilerde sağlık ve hastalığın toplumsal boyutları hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konu ile ilgili güncel tartışmaları anlamak için sosyolojık ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis.Prof.Dr. Miki Him
Öğrenme Çıktıları
  1. Tıp, sağlık, hastalık konularına sosyolojik bakış açısı ile bakılabilecektir
  2. Tıp, sağlık, hastalık kavramlarının tarihsel toplumsal alandaki değişim ve dönüşüm dinamikleri bilinecektir
  3. Sağlık sosyolojinin kavramsal ve kuramsal alanına hakimiyet sağlanmış olacaktır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
01→ Toplumbilim Sayı 13 Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı Temmuz 2001
02→ Cirhinlioğlu, Zafer 2010 Sağlık Sosyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım.
03→ Berek, İlker 1999 Sınıf, Sağlık, Eşitlik. Sorun Yayınları.
04→ Sen, Amartya 2004 Özgürlükle Kalkınma. Ayrıntı Yayınları.
05→Adak, Nurşen Özçelik 2002 Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme. Birey Yayıncılık.
06→ Keyder, Çağlar ve Ark. 2007 Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları.
07→ Ulutaş, Çağla Ünlütürk 2011 Türkiye'de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Notabene Yayınları.
08→ Taylor, Steve and Field, David (eds.) 2003 Sociology of Health and Health Care. Oxford: Blackwell Publishing.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İlk derslerde tıp, sağlık ve hastalığa sosyolojik yaklaşımlar incelenecektir. Sonraki derslerde son zamanlarda çok tartışılan Türkiye ve başka ülkelerdeki sağlıkta eşitsizlikler ve sağlık reformları incelenecektir. Öğrenciler her hafta belirlenen kaynakların özetini çıkartıp derse gelecek. Dersin ilk kısmında sorumlu öğrenciler sınıfa haftanın okumalarının özetini vererek bilgi yoklamaları yapılacak. Dersin ikinci kısımında öğretim üyesi tarafından ek kaynaklar katılarak haftanın konusu anlatıldıktan sonra o konu üzerine çok boyutlu tartışma yapılacak. Ayrıca öğrenciler dersin konularından birini seçerek dönem projesi yapacak. Modern Tıbbın Yükselişi ve Medikalizasyon Sağlık ve Hastalığa Sosyolojik Yaklaşımlar Sağlık, Kültür ve Hayat Tarzları Hasta Rolü, Hasta-Hekim İlişkileri Hastalık ve Sosyal Damga Müzmin Hastalıklar ve Engellilik Sağlık ve Yaşlılık Sağlık, Sınıf, Yoksulluk Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Irk/Etnisite Küresel Sağlık Reformu Türkiye’de Sağlık Reformu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Tanışma, beklentiler ve dersin işleyişinin belirlenmesi
2.Sağlık ve Hastalığa Sosyolojik Yaklaşımlar
3.Hasta rolü
4.Hekim-hasta ilişkisi
5.Sağlık, kültür ve hayat tarzları
6.Sağlık ve stigma
7.Ara sınavı
8.Sağlık, sınıf ve yoksulluk
9.Sağlık ve toplumsal cinsiyet
10.Sağlık ve etnisite
11.Modern tıbbın yükselişi
12.Küresel sağlık reformu
13.Türkiye'de sağlık reformu
14.Öğrenci sunumu
15.Öğrenci sunumu
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım165
Tartışma1315
Okuma1310
Ev Ödevi1320
Toplam715
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı5050
Rapor2525
Rapor Hazırlama1010
Rapor Sunma1515
Toplam3450
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi177
Toplam187