Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046102012 Beden Sosyolojisi 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel esprisi “BEDEN SOSYOLOJİSİ” konusunu yüksek lisans düzeyinde tartışmak ve tanımlamaktır. Bu bağlamda amaç, Beden ve sosyoloji ilişkisinin yukarıda bahsedilen içerik çerçevesinde analiz edilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Recep Cengiz
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan bedeninin ontolojik, morfolojij ve biyolojik görüngüsünün verdiği toplumsal mesajları açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
  2. İnsan bedeninin verdiği toplumsal sorunlara geçerli çözümler önerebileceklerdir.
  3. Derste edindikleri bilgileri araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri değerlendirebileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyoloji, ISBN: 9756947144, Bağlam Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Beden, Estetik ve güzellik salonu kavramı ve algısı Sosyal kurumlar ve Güzelleşme/bedensel estetik ilişkisi Estetik bir bedensel görünüme sahip olmanın toplumsal temelleri Güzelleşme girişimlerinde bedensel müdahale alanları Bedensel estetik görünüme ulaşmak için yapılan uygulamaların insan biyolojisine etkisi ve beden açısından kendiliğindenlik imajına etkisi Kutsal olarak kabul edilen fiziki mekânların ve dua gibi sözlerin güzelleşme/bedensel estetik görünüme etki algısı Kitle iletişim araçlarında Güzelleşme/bedensel estetik görünüme ilişkin programların eleştirisi Güzelleşme/bedensel estetik görünüme yönelik teknikler ve eleştiriler. Kadın ve güzelleşme/bedensel estetik görünüm ilişkisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Beden tanımı üzerine tartışma
2.Beden üzerine bazı kavramlar; Ontoloji, morfoloji, biyoloji
3.Bedenin getetik ve sosyal oluşuna yönelik tartışmalar
4.Bedenin toplumsal ve kültürel olarak nizayn edilme amaçları ve araçları
5.Bedenin metalaştırılması ne anlama gelmektedir
6.Din ve beden
7.Beden ile modernleşme ve özgürlük politikaları arasındaki bağın oluşturulması
8.Kadın bedeni ve onun üzerine kurgulanan toplumsal mesajlar
9.Güzellik salonları ve bunların işlevleri
10.Ara sınav
11.Güzellik ve bedene fiili müdahale alanları
12.Beden sosyolojisi ve diğer bazı sosyal bilimler arasındaki ilişki
13.Genel Değerlendirme
14.Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi177
Toplam187