Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046122012 Türk Sosyologları 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı genelde teorik düşünce ekseninde Türk sosyologlarının yazdıklarının yorumlanması, temel eserlerin Türkiye'nin tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimi açısından değerlendirilmesi, esas farklılaşmaların temel nedenleri, siyaset ve iktisat eksenli düşünmenin tarih ve kültür endeksli yaklaşıma dönüşüm süreci hakkında öğrencilerin bir anlayış geliştirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Gülay Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyolojik muhayyilesi (imgelem) gelişkin, toplumsal gerçeklerin ayrımına varabilen bir zihinsel beceriye sahip olmak,
  2. Toplumsal sorunları doğru algılama, bu sorunları doğuran çok faktörlü sosyal etmenleri görebilme, tahlil etme ve sosyolojik çözüm önerilerinde bulunabilmek
  3. Türkiye sosyolojinin klasik dönemine damgasını vuran kurucu isimleri, eserleri ve öne çıkan sosyolojik bakış açılarıyla yakından tanımak,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Çiğdem, Ahmet (Der.) (2003), Muhafazakarlık (Türkiye'de Çağdaş Siyasi Düşünce), İstanbul: İletişim Yayınları.
• Kongar, Emre (1988) Türk Toplumbilimcileri, c.2, İstanbul: Remzi Yayınları.
• Ülken, Hilmi Ziya (1966) Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 c., Konya,
• Kıray, Mübeccel (1982) Toplumbilim Yazıları, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara
• Turhan, Mümtaz (1958) Garplılaşmanın Neresindeyiz, İstanbul: Yağmur Yayınları
• Berkes, Niyazi (1973) Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul: Bilgi Yayınları
• Türkdoğan, Orhan (1977) Çağdaş Türk Sosyolojisi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
• Mardin, Şerif (1965) Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türk Sosyolojisinin Temel Özellikleri Osmanlı’dan Devralınan Miras 19.yüzyılda Osmanlı Düşünce Hareketleri: Osmanlıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik ve Türkçülük Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: Osmanlı Son Dönemi Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: 1923-1950 Yılları Arası Tek Parti Dönemi Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: 1950 Sonrası Dönem Prens Sabahattin, Ziya Gökalp Hilmi Ziya Ülken İbrahim Yasa Mübeccel Belik Kıray Cahit Tanyol Mümtaz Turhan Niyazi Berkes Şerif Mardin
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Sosyolojisinin Temel Özellikleri Kuramsal anlatım ve tartışma
2.Osmanlı’dan Devralınan Miras Kuramsal anlatım ve tartışma
3.19.yüzyılda Osmanlı Düşünce Hareketleri: Osmanlıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik ve Türkçülük Kuramsal anlatım ve tartışma
4.Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: Osmanlı Son Dönemi Kuramsal anlatım ve tartışma
5.Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: 1923-1950 Yılları Arası Tek Parti Dönemi Kuramsal anlatım ve tartışma
6.Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: 1950 Sonrası Dönem Kuramsal anlatım ve tartışma
7.Prens Sabahattin, Ziya Gökalp Kuramsal anlatım ve tartışma
8.Hilmi Ziya Ülken Kuramsal anlatım ve tartışma
9.İbrahim Yasa Kuramsal anlatım ve tartışma
10.Mübeccel Belik Kıray Kuramsal anlatım ve tartışma
11.Cahit Tanyol Kuramsal anlatım ve tartışma
12.Mümtaz Turhan Kuramsal anlatım ve tartışma
13.Niyazi Berkes Kuramsal anlatım ve tartışma
14.Şerif Mardin Kuramsal anlatım ve tartışma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım155
Tartışma1410
Okuma145
Ev Ödevi1430
Toplam755
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Hazırlama140
Rapor Sunma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi177
Toplam187