Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
2301046132012 Toplumsal Hareketler; Kimlik, Çatışma, Siyaset 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Karmaşıklaşan yapısı ve algı farklılıkları bağlamında dünyada “kültür” ve özellikle de “kimlik” kavrayışlarının yeni içerikleri, bunların günlük hayata, siyasete ve yeni yorumları ile sosyal bilimlere yansıması incelenecek, kimlik sorununun kültürel, sosyal ve sosyal psikolojik boyutları bağlamında görünüşü tartışılacaktır. Kimlik etrafında oluşan toplumsal hareketlerin benzerlikleri, talepleri, Yeni toplumsal hareketler kavramı üzerinde tartışmalar dünyanın küreselleşen boyutunda küreselleşen bir sosyolojiyi bulamaya çalışmak dersin önemli hedeflerinden biri olacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplumsal hareketlerin oluşumu, dinamiği, gelişim süreçleri tanımlar.
  2. Toplumsal hareketlerin toplumsal değişim içindeki rollerini tespit eder.
  3. Modern toplum içindeki kimlik kavramını tanımlar ve sistem kurucu, sistem değiştirici boyutlarını analiz eder.
  4. Kimlik siyasetleri ve çatışmalarının boyutlarını kategorize eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Norbert ELIAS, Uygarlık Süreci Cilt I-II, İletişim Yayınları, 2005Alain TOURAINE, Modernliğin Eleştirisi, YKY yayınları, 2004Anthony GIDDENS, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yayınları, 2004Hasan Bülent KAHRAMAN, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Kültürel Çalışmalar, 2002Balibar ve WALLERSTEIN, Irk ulus sınıf, Metis yayınları, 1995E.J. HOBSBAWM, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı yayınları, 1993Hayriye ERBAŞ, Fark/KimlikSINIF, Eos yayınevi, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İmparatorluklardan ulus devletlere doğru tarihsel bakışKültür, medeniyet kavramsallaştırmasıModernleşme dinamikleri, Ulus-devletTabakalaşma ve SınıfDemokrasi, Çoğulculuk, TemsiliyetKimlik politikalarıToplumsal Hareketlerin KarekteristikleriSiyah HareketiGençlik HareketleriKadın hareketiÇevreci Hareketİslami HareketAzınlık HareketleriEtnik Hareketler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İmparatorluklardan ulus devletlere doğru tarihsel bakış
2.Kültür, medeniyet kavramsallaştırması
3.Modernleşme dinamikleri, Ulus-devlet
4.Tabakalaşma ve Sınıf
5.Demokrasi, Çoğulculuk, Temsiliyet
6.Kimlik politikaları
7.Toplumsal Hareketlerin Karekteristikleri
8.Siyah Hareketi
9.Gençlik Hareketleri
10.Kadın hareketi
11.Çevreci Hareket
12.İslami Hareket
13.Azınlık Hareketleri
14.Etnik Hareketler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım1450
Tartışma1425
Ev Ödevi125
Toplam1075
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Bireysel Çalışma157105
Ev Ödevi177
Toplam187